Rozpoznať falošný telefonát nie je jednoduché, no poistencom môže pomôcť znalosť niektorých faktov. Našim poistencom nikdy netelefonujeme, aby sme od nich získali informáciu o čísle občianskeho preukazu. Výnimkou sú prípady, keď nás osoba sama kontaktuje s tým, že má záujem o poistenie v Dôvere. Informácie o trvalom pobyte našich poistencov získavame z Registra fyzických osôb a telefonicky ich overujeme iba v prípadoch, keď zistíme chybu v našej evidencii.

Ak máte podozrenie, že ste sa stretli s falošným telefonátom od údajného zamestnanca Dôvery, môžete sa na nás obrátiť na našich kontaktných miestach. Pri preverovaní pravosti telefonátu nám veľmi pomôžu podrobnosti, akými sú: telefónne číslo volajúceho, jeho meno, čas, kedy sa telefonický hovor uskutočnil a aký mal byť jeho účel.