„Zdravotníci zbytočne prišli o veľký objem peňazí potrebných na liečbu pacientov. Veríme, že podobná situácia sa nebude opakovať, obzvlášť dnes, keď je zdravotníctvo opäť na kolenách," uvádza Dôvera v reakcii na rozhodnutie súdu zo 14. apríla 2022.

Porušovanie vlastných zákonov

Podstatou sporu boli úhrady za lieky, ktoré ministerstvo zdravotníctva vedie v Zozname kategorizovaných liekov. Ten stanovuje, ktoré lieky majú zdravotné poisťovne hradiť a v akej výške.

Rezort do tohto zoznamu pravidelne dopĺňa nové lieky a má súčasne strážiť pomer medzi platbami zdravotnej poisťovne a úhradami pacientov.

Dôvera pred rokmi upozornila na to, že táto revízia neprebiehala dôsledne. Výsledkom bol masívny únik peňazí z verejného zdravotného poistenia.

Podľa prepočtov Dôvery išlo až o 72 miliónov eur ročne. Za túto sumu by sa dali na Slovensku postaviť napríklad dve menšie nemocnice.

Spor napokon po rôznych peripetiách skončil na súde. V septembri minulého roku dal Dôvere za pravdu krajský súd, dnes tento záver potvrdil svojím rozhodnutím aj Najvyšší správny súd.

Ušetríme teraz milióny?

Nie. Na efektívne vynakladanie peňazí v zdravotníctve nebude mať toto rozhodnutie, žiaľ, nijaký vplyv. Zákony a s nimi súvisiaca vyhláška sa totiž medzičasom zmenili.

„Rozhodnutie súdu, ktorý nám dal za pravdu, je dobrou aj smutnou správou. Dobrou správou je, že žiaden minister nemôže svojvoľne porušovať platné zákony. Smutnou, že hoci sme na nezákonný postup upozorňovali a opakovane vyzývali na nápravu, situácia musela dospieť až tak ďaleko, že celá vec skončila na súde," reaguje Dôvera.