Pre poistencov, ktorým Dôvera vykoná ročné zúčtovanie sme pripravili formulár na overenie údajov. Nezabudnite doň, prosím, uviesť svoje aktuálne telefónne číslo a platnú mailovú adresu.

Overovanie údajov prostredníctvom formuláru potrvá do 10. júna 2022.

Koho sa týka ročné zúčtovanie?

Výsledok ročného zúčtovania nezávisí od toho, či bol poistenec v uplynulom roku chorý a čerpal zdravotnú starostlivosť. Pri jeho výpočte porovnávame preddavky, ktoré ste uhradili v mesačných platbách, resp. tie, ktoré za vás odviedol zamestnávateľ za obdobie celého roka. Poistné sa počíta zo skutočných príjmov poistenca, teda zo všetkých vašich príjmov za minulý rok.

Najväčšiu skupinu adeptov tvoria živnostníci a poistenci, ktorí si odvody platia sami. Ročné zúčtovanie sa týka aj ľudí, ktorí minulý rok zarobili menej ako 6.840 eur. Suma zdravotných odvodov sa im znižuje vďaka takzvanej odvodovej odpočítateľnej položke.

Do skutočných príjmov sa započítavajú napríklad aj príjmy z predaja nehnuteľností, výnosy z akcií či dividendy.

Súťaž o iPhone

Súčasťou overovania údajov bude po prvý raz v tomto roku aj súťaž o Apple iPhone 13, ktorý získajú od Dôvery traja výhercovia. Podmienkou zaradenia do súťaže je súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý udelíte pri vypĺňaní formuláru.

Víťazov súťaže vyžrebujeme v čase od 27. do 30. júna, žrebovanie bude neverejné. Výhercov budeme kontaktovať najneskôr do 15. júla.