1. PCR testy

Najväčšia zmena nastala pri preplácaní PCR testov. Po novom - teda od mája tohto roku - už na uhradenie testu nestačí, aby mal pacient príznaky ochorenia covid, ako sú zvýšená teplota, kašeľ, bolesti hrdla, kĺbov a svalov a podobne.

Potrebné je odporúčanie od lekára - všeobecného alebo špecialistu. To znamená, že na testovanie pacient potrebuje tzv. výmenný lístok.

Pri splnení týchto podmienok vám uhradíme 1 PCR test za 30dní.

Výnimkou sú pacienti nad 60 rokov. Ak majú príznaky koronavírusu, môžu sa aj naďalej hlásiť na testovanie prostredníctvom štátneho portálu www.korona.gov.sk.

2. Antigénové testy

Antigénový test uhrádza zdravotná poisťovňa 1-krát, max. 2-krát za 30 dní. Podmienkou úhrady sú príznaky covidu u poistenca a testovanie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (teda v ambulancii lekára alebo v nemocnici, nie v MOM).

3. Testovanie ako podmienka vstupu?

Očkovanie ani testovanie nie je podmienkou vstupu do nemocnice či ambulancie lekára. Platí to pre tieto zdravotnícke zariadenia:

· ambulancie (vrátane zubných a pohotovostných ambulancií a laboratórií)

· nemocnice (vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti; platí i pre sprevádzajúce osoby, návštevy)

· doliečovacie zariadenia

· kúpele

· pracoviská poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - vstup pre zamestnancov, pedagógov, žiakov a študentov zdravotníckych odborov

Ak zariadenie takýto test vyžaduje, musí ho zabezpečiť priamo v zdravotníckom zariadení.

4. PCR test súkromne

Ak potrebujete PCR test na súkromné účely, zdravotná poisťovňa ho neuhradí. Ide napríklad o testovanie v súvislosti s vycestovaním do zahraničia.