Ukázalo sa tiež, že desiatky tisíc jej poistencov s vysokým tlakom si liečbu upravujú podľa seba a nedodržiavajú to, čo im to naordinoval lekár. Stáva sa tak najmä v prípadoch, keď majú predpísaných viacero liekov. Kreatívnejší si zmenia dávkovanie, radikáli s nimi skončia úplne.

Pri bližšom pohľade na naše údaje sme zistili, že takmer 25-tisíc poistencov s vysokým tlakom, ktorí začali užívať lieky v roku 2021, boli síce rok predtým celkom bez liekov, avšak v rokoch 2019 až 2015 sa už na hypertenziu liečili,“ priblížil Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania Dôvery.

Jednou z príčin môže byť strach, že dlhodobé užívanie liekov poškodí pacientom pečeň alebo obličky a sami si naordinujú pauzu. Mali by však vedieť, že svojvoľné vynechávanie liekov môže mať za následok prudké zvýšenie tlaku krvi s fatálnymi následkami.
Na úspechu vlastnej liečby sa musia podieľať sami aj tým, že ju budú disciplinovane dodržiavať. Meniť si ju alebo robiť si v nej  svojvoľne pauzu, je nebezpečné,“ upozorňuje Roman Mužik. 

Ak ľudia pochybujú o správnosti svojej liečby, mali by sa na to svojho lekára otvorene spýtať. „Je dôležité, aby sa pacienti nebáli lekára pýtať na nejasnosti. Ich aktívne správanie v ambulancii je vítané. Potom stúpa šanca, že liečbu budú dodržiavať, a teda bude účinnejšia,“ dopĺňa MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Riešenie existuje

Európska kardiologická spoločnosť a Európska spoločnosť pre hypertenziu preto lekárom odporúčajú u nových pacientov začať liečbu len s jedným liekom, ktorý ale obsahuje dve liečivá. Ak má totiž pacient užívať len jednu tabletku, je väčšia šanca, že liečbu bude dodržiavať.

Prax však pokrivkáva. V súlade s týmito odporúčaniami má liečbu nastavenú menej ako štvrtina pacientov poistených v Dôvere, ktorým v poslednom roku lekári zistili hypertenziu.
A keďže podľa poslednej štúdie Eurostatu skončilo Slovensko ako šieste najhoršie v rebríčku odvrátiteľných úmrtí najmä kvôli ischemickej chorobe srdca, Dôvera začala venovať vysokému tlaku väčšiu pozornosť.

Na jednej strane motivuje lekárov, aby pacientom nastavovali liečbu podľa odporúčaní európskych spoločností pre kardiológiu a hypertenziu a zároveň ide svojim poistencom pomáhať zvládať toto ochorenie lepšie a zodpovednejšie. Od 28. júna tohto roku spustila pre nich špeciálne telefonické poradenstvo. Počas pracovných dní na čísle 0850 850 888 volajúcim odpovedia na nemedicínske otázky o hypertenzii skúsené edukátorky.

Dôvera už má s takýmto typom pomoci už štyri roky dobré skúsenosti pri diabetikoch.
Rozšírenie linky aj pre pacientov s hypertenziou odzrkadľuje, s akými zdravotnými problémami nám často volajú pacienti s diabetom. Takmer tretinu z nich zároveň trápi aj vysoký krvný tlak. Poistencom vieme poradiť nielen v tom, ako majú zmeniť svoje stravovanie, pohyb a celkový prístup k svojmu zdraviu. Ale vieme ich nasmerovať tak, aby im tieto zmeny vydržali čo najdlhšie a nevrátili sa k pôvodnému spôsobu života,“ vysvetľuje Eva Košútová, edukátorka z linky poradenstva pre zdravie.

Bezplatné poradenstvo tak už má k dispozícii 350-tisíc poistencov Dôvery s hypertenziou a 82-tisíc poistencov s diabetom.