Benefit Zdravé zuby sme zaviedli do praxe v roku 2019. Už v prvom roku sme našim poistencom poslali na účty 5,4 milióna eur. V tomto roku pôjde podľa prepočtov poisťovne takmer o trojnásobok spomínanej čiastky.

„Benefit Zdravé zuby je najpopulárnejšou výhodou, ktorú poskytujeme. Počas jej existencie sme poskytli viac ako 1,2 milióna príspevkov a ich celková suma už dnes dosahuje 32,5 miliónov eur," konštatoval v auguste riaditeľ úseku služieb poistencom v Dôvere Branislav Jendroľ.

Do konca roka sa podľa jeho prepočtov táto čiastka prehupne cez hranicu 40 miliónov.

 rokpreplatené žiadosti o príspevok
celková suma uhradených príspevkov
 2019 230 000
5 400 000 eur
2020
283 000
6 700 000 eur
2021
455 000
12 700 000 eur
2022
268 000
7 700 000 eur

Naše štatistiky sú dôkazom, že benefit je po splnení podmienok jednoducho dostupný. „Podiel žiadostí o preplatenie príspevku, ktoré boli skutočne zamietnuté, nedosahuje ani štyri percentá," vysvetlil Jendroľ.

Upozorňujeme však, že príspevok nevyplácame automaticky. K žiadosti je napríklad potrebné priložiť doklad o úhrade. Ide o jednoduchý úkon - doklad stačí naskenovať mobilným telefónom a odoslať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera.

„Podmienky čerpania sú transparentné, ľahko čitateľné a pochopiteľné. Prosíme poistencov, aby im venovali chvíľku pozornosti pred návštevou zubnej ambulancie," spresnil Branislav Jendroľ.

5X30 €

Práve výhoda Zdravé zuby je najoceňovanejším benefitom Dôvery. V nedávno medializovanom prieskume agentúry NMS Market Research Slovakia až 57 percent opýtaných poistencov Dôvery označilo tento bonus za najväčšiu výhodu svojej poisťovne.

Celkovo môžu poistenci Dôvery každý rok využiť až päť príspevkov na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu v sume 30 eur, teda ročne až 150 eur. Ak poisťovňa príspevok klientovi zamietne, nepríde oň - môže ho využiť pri ďalšom ošetrení.