„Nemocnica Bory bude vybavená modernými medicínskymi technológiami. Mnohé veľké medicínske technológie sú už v nemocnici nainštalované. Nemocnica bude mať napríklad až päť systémov počítačovej tomografie vrátane nukleárnej medicíny či dva lineárne urýchľovače pre rádioterapiu,“ informoval Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera

Nemocnica bude mať podľa Faktora aj urgentný príjem, 14 operačných sál, osem pôrodných izieb namiesto pôrodných boxov a robotickú prípravovňu liekov s robotickým automatom na dávkovanie liekov. „Na oddelení intervenčnej rádiológie bude päť intervenčných sál pre neurovaskulárnu intervenciu, koronárnu intervenciu a intervenciu na periférnych cievach. V nemocnici bude 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých, desať intenzívnych inkubátorov pre novorodencov v samostatných boxoch a osem inkubátorov pre intermediálnu starostlivosť,“ informoval M. Faktor.

Nemocnica Bory nie je jediný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým zdravotná poisťovňa Dôvera rokuje o uzatvorení zmluvy. V tomto roku sa dohodla na poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov s kardiologickými ambulanciami v Pezinku a v Senci, a s novou angiologickou ambulanciou v Novom Meste na Váhom. Zazmluvnila diabetologickú ambulanciu v Galante a v Tvrdošíne, ORL ambulanciu v Komárne a urologickú ambulanciu v Zlatých Moravciach, ako aj neurológov v Nitre a v Krásne nad Kysucou, a zubného lekára v Palárikove. V Liptovskom Mikuláši bola uzatvorená zmluva s ambulanciou čeľustnej ortopédie, v Ružomberku s endokrinologickou ambulanciou. Všeobecní lekári boli zazmluvnení v Lieseku (pre deti a dorast) a v Turčianskych Tepliciach (pre dospelých).