Stáva sa, že lekár predpíše cez e-recept pomôcku a aj keď my všetko skontrolujeme a schválime, nastáva problém vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Výdajňa totiž musí e-recept zarezervovať, ale nie vždy sa jej kvôli aktuálnej situácii podarí zabezpečiť pomôcku pre pacienta. Keďže je e-recept zarezervovaný (zablokovaný) vo výdajni, lekár nemôže svoj predpis stornovať a predpísať pacientovi inú, podobnú a dostupnú pomôcku.

Pomoc našim poistencom

Obrátili sme sa preto na výdajne zdravotníckych pomôcok s prosbou, aby vám pri nedostupných pomôckach odblokovali e-recept a ponúkli k nedostupnej pomôcke alternatívu. Teda napríklad napísali vám kód zdravotníckej pomôcky z rovnakej podskupiny, ktorá je dostupná a pre vás vhodná.

Následne by ste mali požiadať svojho lekára o stornovanie pôvodného predpisu a o predpísanie inej dostupnej pomôcky cez e-recept. Lekárovi pomôže práve ten kód, ktorý vám poskytla výdajňa zdravotníckych pomôcok. Bez stornovania pôvodného predpisu nie je možné vytvoriť nový.

Veríme, že týmto spôsobom sa nám podarí pomôcť vám dostať sa včas k potrebnej zdravotníckej pomôcke.