Denník SME v titulku aj v texte dnes (26.9.2022) publikovanej správy uviedol, že nekategorizovaný liek Ofev uhradila Dôvera svojej poistenke  na základe intervencie generálneho riaditeľa Martina Kultana po tom, ako mu zatelefonoval údajný bratranec syna poistenky Dôvery. Takéto tvrdenie je obyčajným klamstvom, nepodloženým výmyslom. Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera M. Kultan nikdy neloboval za schválenie lieku Ofev pre uvedenú poistenku. Kategoricky vylučujeme podobný spôsob schvaľovania liekov na výnimku v Dôvere. 

Hoci sme J. Krempaskému otvorene a pravdivo vysvetlili všetky okolnosti schválenia úhrady konkrétneho lieku, podobne ako v minulosti si z nášho vyjadrenia vybral len to, čo bolo vhodné na vykreslenie fiktívneho príbehu. Novinára sme podrobne informovali o okolnostiach schvaľovania tejto konkrétnej liečby v rozsahu jednej strany A4, v článku sa týmto zaoberá len jednou vetou. O jeho povrchnom prístupe k informovaniu verejnosti o schvaľovaní tzv. nekategorizovaných liekov v Dôvere a účelovom spracovaní dostupných informácií svedčí aj to, že nemal žiadne doplňujúce otázky a nemal záujem o nahliadnutie do príslušnej dokumentácie. Uspokojil sa so skratkovitým neoveriteľným tvrdením p. Lukáča o údajnom telefonáte, ktorého ani nebol účastníkom.

Vážime si slobodu slova, vážime si prácu novinárov a novinárok. Avšak pokiaľ sme cieľom osočovania, ktoré sa nijak nezakladá na pravde, nemôžeme byť nečinní.