V termíne od 6. októbra do 10. novembra prijímame žiadosti o grant od zdravotníckych zariadení, ktoré by rady zrealizovali projekt na tému Inovácie v zdravotníctve a Prevencia pred ochoreniami. O príspevok nás môžu požiadať elektronicky na tejto stránke.

Pomáhame lepšiemu zdravotníctvu

V predchádzajúcom roku sme podporili 24 organizácií, ktorým sme rozdelili sumu 280-tisíc eur. Príspevok od nás získala aj očná klinika UVEA v Martine. Vďaka grantu investovala do dokončenia Detského očného centra Dúhovka, ktoré je súčasťou kliniky. Od leta tohto roku slúži všetkým deťom na Slovensku. Práve prevencia v oblasti oftalmológie je pre deti mimoriadne dôležitá. Včasná diagnostika očných ochorení a následná liečba dokáže deťom doslova zachrániť zrak a významne tak zvýšiť kvalitu ich života.


Podmienky pre získanie grantu v tomto roku

  1. Žiadateľom o príspevok musí byť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica, ambulancia, lekáreň, dom ošetrovateľskej starostlivosti a pod.), zmluva uzavretá s Dôverou nie je podmienkou.
  2. Žiadateľ podá v termíne od 6. októbra do 10. novembra elektronickú žiadosť (Žiadosť o grant) na tejto webovej stránke.
  3. Maximálna výška príspevku, ktorý môže žiadateľ získať, je 20.000 eur. 
  4. Žiadosť o grant môže žiadateľ podať aj na projekt, ktorý už bol zrealizovaný/ je realizovaný, ak výdavky naň vznikli od 1. októbra 2022.
  5. Pri hodnotení uprednostníme podporu tých žiadateľov, ktorých projekt sa týka jednej z tém: Inovácie v zdravotníctve alebo Prevencia pred ochoreniami.

Viac o grantoch Dôvery

Grantový program Bojovníci za zdravie pomáha našim poistencom už desať rokov. Vyplatili sme im na liečbu nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, už takmer 1,9 milióna eur.

V roku 2019 sme tento program rozšírili aj o pomoc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takto chceme pomáhať aj zariadeniam, ktoré sa starajú o pacientov. Či už ide o veľké nemocnice, menšie polikliniky, alebo špecializované ambulancie, kúpele, či domy ošetrovateľskej starostlivosti. Sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za lepšie zdravie.