A to vďaka edukáciám (vzdelávanie diabetikov), ktoré sú súčasťou programu DôveraPomáha diabetikom. Počas nich sa diabetikovi niekoľko hodín venuje skúsená edukátorka a učí ho zvládať každodenné situácie v živote s cukrovkou. Pomáha mu pochopiť dôležitosť starostlivosti o seba a dodržiavania liečby stanovenej lekárom.

Edukáciami prešlo už takmer štyritisíc dospelých poistencov Dôvery, ktorí majú diabetes 2. alebo 1.typu, prediabetes či tehotenskú cukrovku.

Prvou oblasťou, kde sme sledovali rozdiely medzi edukovanými a needukovanými poistencami, je úmrtnosť. Na základe veku, pohlavia, chronických ochorení a ďalších parametrov súvisiacich s diabetom sme ku každému z našich edukovaných diabetikov priradili veľmi podobného needukovaného diabetika. Zistili sme, že kým v skupine edukovaných je úmrtnosť na úrovni 6,4 – 6,7 %, u needukovaných bola výrazne vyššia. Až na úrovni 9,4 – 12 %. Premietnuté na absolútne čísla, z edukovaných za rok zomrelo 237 – 250 ľudí, kým v rovnako zloženej a rovnako veľkej needukovanej skupine to bolo 348 až 445 úmrtí. Program DôveraPomáha diabetikom do roka od ukončenia vzdelávania zachraňuje zhruba 200 životov,“ vysvetlil Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania Dôvery.

Za sedem rokov fungovania programu sú to spolu stovky rokov života navyše.

Skvelé výsledky

Ľudia s cukrovkou, ktorí absolvovali edukácie Dôvery, majú výrazne lepšie zdravotné výsledky. Krvný cukor sa im lepšie darí držať v norme, schudli a niektorým dokonca mohli lekári znížiť dávky inzulínu a liekov. 

Momentálne pracujeme na rozšírení programu tak, aby bol dostupný všetkým dospelým takmer 87-tisíc diabetikom poisteným v Dôvere. Ak by sme pokračovali v rovnakom trende znižovania úmrtnosti, každou tisíckou zapojených poistencov zabránime 27 – 56 predčasným úmrtiam ročne,“ zdôraznil Roman Mužik.

V pomoci diabetikom Dôvera pokračovala aj počas pandémie, keď osobné stretnutia na edukáciách nahradila telefonickými. Ich výhodou je, že sa každému diabetikovi edukátorky venujú individuálne.

Kvality nadštandardného programu Dôvery uznávajú aj lekári, vďaka nemu totiž ich pacienti lepšie dodržiavajú liečbu. Preto by ho každý diabetológ zapojený v programe odporučil aj svojim rodinným príslušníkom, keby mali cukrovku.

Edukácia rovnako úspešná ako lieky

Na porovnanie jednotlivých spôsobov liečby a liekov sa používa hodnota Number needed to treat (NNT). Ide o počet pacientov, ktorí musia byť na danej liečbe, aby sa predišlo jednému úmrtiu. Pre program DôveraPomáha diabetikom je toto číslo zhruba v rozsahu 18 - 38. To je porovnateľné napríklad s liečbou hypertenzie (stupeň 2 a 3) u pacientov bez iných rizikových faktorov alebo s liečbou statínmi po dobu 10 rokov.

Všetko o programe DôveraPomáha diabetikom, vrátane osobných príbehov skutočných ľudí, nájdete na dovera.sk/cukrovka.