ÚDZS opakovane zverejňuje nepravdivé a zavadzajúce tvrdenia, ktoré sa tykajú zdravotnej poisťovne Dôvera, čím sa podľa nášho názoru dopúšťa nesprávneho úradného postupu.

Preto sme požiadali, aby sa ÚDZS za tieto tvrdenia ospravedlnil, odstránil ich zo svojej webovej stránky, a upravil a predložil vláde SR správu o činnosti úradu bez týchto nepravdivých a zavadzajúcich tvrdení. Zároveň žiadame finančnú satisfakciu vo výške 32 300 eur. Naše požiadavky ÚDZS odmieta.

Vzhľadom na uvedené konanie ÚDZS prijímame aj právne kroky našu ochranu a budeme v tom pokračovať.