Výsledky prepoisťovacej kampane hodnotíme pozitívne, veď k nám prichádza najviac poistencov v porovnaní s ostatnými poisťovňami. Za posledných 10 rokov sa počet poistencov Dôvery zvýšil o približne 300-tisíc. Očakávame, že náš poistný kmeň do konca tohto roka ešte porastie, pretože okrem poistencov, ktorí prichádzajú z iných zdravotných poisťovní, privítame aj tisíce novorodencov a ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. Do nového roka by sme tak mohli vstúpiť s počtom poistencov, ktorý bude o približne 20-tisíc vyšší ako je v súčasnosti.

Ukazuje sa, že konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami má zmysel a prináša poistencom výhody. Ľudia masívne využívajú právo na slobodný výber zdravotnej poisťovne. Obmedzenia pri zmene zdravotných poisťovní, o ktorých sa diskutuje v NR SR, však tento slobodný výber výrazne obmedzujú.