Veľmi nás teší, že zdravotnú poisťovňu Dôvera si v uplynulom prepoisťovacom období vybralo viac ako 70-tisíc ľudí. Na druhej strane nám je ľúto, že niektorí sa rozhodli odísť ku konkurencii. Privítali sme poistencov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a rozhodli poistiť u nás. Obzvlášť nás teší dôvera rodičov, ktorí zverili zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svoje ratolesti do našich rúk.

Celkovým výsledkom roku 2022 je medziročný nárast počtu našich poistencov o približne 30-tisíc, čo je najviac spomedzi všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku. Štátnej zdravotnej poisťovni sa počet poistencov znížil, druhá súkromná poisťovňa si prilepšila. Potvrdzuje sa, že konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami má zmysel a prináša poistencom výhody. Ľudia masívne využívajú právo na slobodný výber zdravotnej poisťovne, napríklad náš poistný kmeň sa za posledných 10 rokov rozrástol o približne 300-tisíc poistencov a poisteniek.

Aj v tomto roku sa môžete spoľahnúť na obľúbené benefity ako Zdravé zuby a 300+300. Vďaka nim je čerpanie zdravotnej starostlivosti vás - pre našich poistencov finančne menej náročné. Veď celkove sme vám za ostatné roky vyplatili prostredníctvom týchto výhod viac ako 60 miliónov eur.

Hoci v zdravotníctve prevláda chaos, zostávame sústredení na našu prácu a v spolupráci s našimi partnermi pripravujeme novinky v oblasti digitálnych služieb aj ďalšie nové benefity. Počúvame vás, aby spomínané novinky boli pre vás osožné a ľahko dostupné. Postupne meníme celú Dôveru.

V novom roku vám prajeme zdravie, šťastie a spokojnosť.