Pomoc psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov vlani podľa štatistík zdravotnej poisťovne Dôvera najčastejšie vyhľadávali ľudia s depresiou, panickými poruchami alebo poruchami vývinu.

„Ak sa však pozrieme na celkovú nákladovosť diagnóz, ktoré súvisia s duševným zdravím, poruchy psychiky a správania spojené s užívaním alkoholu medzi nimi vyčnievajú,“ upozorňuje Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Len Dôvera vynaložila na liečbu pacientov, ktorých do psychiatrickej ambulancie doviedol problém s alkoholom, takmer 7 miliónov eur,

Skupina diagnóz s kódom F10 – porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu sa tak stali najnákladnejšou skupinou psychiatrických diagnóz.

Čísla nie sú úplné

„Závislosť od alkoholu je za posledných päť rokov z môjho pohľadu najrýchlejšie sa rozvíjajúcou diagnózou. Potvrdzuje to naša každodenná prax,“ opisuje rastúci trend MUDr. Jana Grešková, hlavná lekárka siete ProCare a Svet zdravia pre psychiatrickú liečbu.

Nárast tohto druhu závislosti podľa lekárky nemožno spájať len s covidom-19 a nútenou sociálnou izoláciou. Súvisí podľa nej vo všeobecnosti s konzumným spôsobom života.

Dostupné štatistiky však nie sú úplné. Odhaduje sa, že iba 10 percent pacientov so závislosťou od alkoholu je diagnostikovaných, percento liečených je ešte nižšie.

„Problém s alkoholom začnú riešiť ľudia až vtedy, keď majú problém v práci, v rodine alebo sa dopustia trestného činu pod vplyvom alkoholu,“ konštatuje MUDr. Jana Grešková.

Problémy s alkoholom sú podľa údajov Dôvery zároveň dlhodobo najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrických oddeleniach nemocníc. Medzi pacientami výrazne prevažovali muži.

Alkohol znásobuje problémy

Závislosť od alkoholu sa spravidla viaže s inými psychickými či somatickými ochoreniami, ktoré si vyžadujú ďalšie náklady na liečbu.

„Najčastejšie somatické zdravotne dôsledky sú poškodenia pečene vrátane cirhózy pečene, poškodenia pankreasu, vysoký krvný tlak, onkologické ochorenie, diabetes mellitus, epilepsia,“ dodala MUDr. Zuzana Krajňáková, námestníčka riaditeľa Odborného liečebného ústavu psychiatrického v Prednej Hore.

K spomínaným diagnózam treba pripočítať aj otravy, úrazy a napadnutia, sebapoškodzovanie a podobne.

Suchý február

Nižší je aj priemerný vek pacientov. V liečebni v Prednej Hore sa za posledné dva roky znížil priemerný vek pacientov: v roku 2021 to bolo 41,07 roka, aktuálny priemerný vek odliečených pacientov je 38,1 roka.

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporuje kampaň Suchý február, ktorá nadväzuje na úspešnú aktivitu zo susednej Českej republiky, kde funguje Suchý únor už jedenásť rokov. Vlani sa v Česku do výzvy na mesiac bez pohárika zapojilo 900.000 ľudí, ktorí sa na jeden mesiac dobrovoľne vzdali akéhokoľvek alkoholu.

Top najnákladnejšie psychiatrické diagnózy v roku 2022 podľa dát Dôvery
1. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu 6,9 mil. €
2. Paranoidná schizofrénia 6,2 mil. €
3. Depresie 3,7 mil. €
4. Recidivujúca depresívna porucha 3,4 mil. €
5. Panické a úzkostné poruchy 3,3 mil. €
6. Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou 2,8 mil. €
7. Poruchy reči 2,0 mil. €
8. Stres a adaptačné poruchy 1,9 mil. €
9. Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním drog a psychotropných látok 1,9 mil. €
10. Schizoafektívne poruchy 1,5 mil. €