Problém sa týkal najmä poistencov, ktorí poberajú rodičovský príspevok. Nesprávne im vznikli takzvané nepokryté obdobia s povinnosťou platiť si poistné sami. Niektorým mal nesprávne vzniknúť aj nedoplatok na zdravotnom poistení. Chybu sme odstránili a všetky nesprávne údaje sme opravili. Správnosť údajov si poistenci môžu overiť aj v mobilnej aplikácii alebo v e-pobočke.

Chyba nás mrzí. Dotknutým poistenkám a poistencov sa ospravedlňujeme za komplikácie.