Zdá sa nám zvláštne reagovať na list adresovaný zdravotným poisťovniam, pričom jeho autorkou je podľa vlastností dokumentu hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne. Navyše, práve VšZP v posledných dňoch plní stránky médií v súvislosti s nekalým prepoisťovaním.

Ak však ide skutočne o list ministra zdravotníctva, súhlasíme s jeho slovami, že kvalitu poisťovne neodráža počet poistencov, ale úroveň služieb, servis a dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Preto do našich služieb, servisu, kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti ročne investujeme milióny eur. A súčasne neustále sprísňujeme interné pravidlá pri získavaní nových poistencov, aby sme zabránili nekalému náboru.

Niektorým tvrdeniam v otvorenom liste ale chýba logika - napríklad tomu, že "...ani snahy o sprísnenie legislatívy nepomohli zastaviť tieto praktiky jednotlivcov, ktorí sa obohacujú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na úkor pacientov..."

Efekt sprísnenej legislatívy sa predsa môže prejaviť až po tohtoročnej kampani v jeseni 2023, pretože legislatívne zmeny nadobudli účinnosť od 1. januára 2023, čiže nemohli ovplyvniť minuloročnú kampaň.

Máme záujem, aby v Dôvere boli poistení len tí poistenci, ktorí sa pre nás rozhodli sami a dobrovoľne. Ak sa napriek našej snahe o čistotu a transparentnosť náboru nájdu jednotlivci, ktorí našu dôveru zneužijú, postupujeme voči nim nekompromisne. Rozviazaním pracovnoprávneho vzťahu, podaním trestného oznámenia a vinník nám musí vrátiť finančnú odmenu. Navyše, za nábor poistencov v tých komunitách, ktoré boli opakovane predmetom podozrení z nekalého prepoisťovania, odmeny neposkytujeme.

Každý rok do našej poisťovne prichádzajú desiatky tisíc prihlášok a len pri niekoľkých z nich vznikne podozrenie, že niečo nie je v poriadku.

Zároveň sa každoročne stretávame s desiatkami prípadov, kedy boli naši poistenci bez ich súhlasu  prepoistení do štátnej zdravotnej poisťovne. Preto rovnako transparentný a férový prístup pri nábore očakávame aj od našej konkurencie.

Medzi súkromnými poisťovňami bolo prepoistenie v marginalizovaných komunitách v minulom roku na úrovni 2500 až 3800 prihlášok. Čo zodpovedá normálnym zmenám poisťovne. Naopak, veľké aktivity sme zaznamenali zo strany VšZP, kam len z Dôvery odišlo z vybraných obcí z marginalizovaných komunít cca 19-tisíc poistencov.