„Bez ohľadu na to, kde žijú, ak budú potrebovať plánovanú starostlivosť v nemocnici, môžu sa rozhodnúť pre Nemocnicu Bory. Bude im na to stačiť preukaz poistenca Dôvery. Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi novou nemocnicou a zdravotnou poisťovňou Dôverou je podpísaná a platná od dnes - 3. marca 2023,“ povedal Marian Faktor, člen predstavenstva Dôvery a riaditeľ zodpovedný za vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Prvé sú zazmluvnené špecializované ambulancie, ktoré sú pripravené na prevádzku, a pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ) v odboroch FBLR, radiačná onkológia a rádiológia, (okrem PET/CT a Cyberknife, ktorých uvedenie do prevádzky je naplánované v ďalších fázach). Ambulancie budú slúžiť pacientom, ktorí sa budú pripravovať na hospitalizáciu v nemocnici, alebo budú sledovaní po operačných zákrokoch. Ďalšie pracoviská budú predmetom neskoršieho rozšírenia zmluvy v závislosti od ich pripravenosti na prevádzku a po našej kontrole.

Prvé operácie v rámci jednodňovej starostlivosti by mohli byť zrealizované už o niekoľko týždňov. Začne sa s nimi už v apríli. Na dlhšie trvajúce hospitalizácie budú pacienti prijímaní od mája, v júni sa v Boroch narodia prvé bábätká. Ako posledné bude otvorené oddelenie urgentného príjmu.

Nemocnica Bory je vybavená modernými medicínskymi technológiami. Má napríklad až päť systémov počítačovej tomografie vrátane nukleárnej medicíny či dva lineárne urýchľovače pre rádioterapiu, 14 operačných sál, osem pôrodných izieb namiesto pôrodných boxov a robotickú prípravovňu liekov s robotickým automatom na dávkovanie liekov.

Pre pacientov budú pripravené lôžkové oddelenia podobné hotelovému štandardu. V ich izbách bude wifi pripojenie, televízor a možnosť ovládania vonkajších žalúzií. Všetky izby budú jednolôžkové, budú mať vlastnú kúpeľňu aj prirodzené svetlo. To všetko bude poistencom Dôvery hradené na základe zmluvy s nemocnicou. Pre nich je pripravená ešte jedna novinka. V novej nemocnici nájdu aj pobočku zdravotnej poisťovne Dôvera.