Pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý sme si na Slovensku pripomenuli 4. marca, odštartovala Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci s partnermi skríning obezity vo vybraných lekárňach.

Záujemcovia môžu podstúpiť fyzikálne a biochemické merania zamerané na prevenciu komplikácií, ktoré sú spojené s obezitou. Cieľom týchto skríningových meraní je vyhľadávať rizikových pacientov a včas ich nasmerovať na potrebnú liečbu.

Sami to nezvládnu

Väčšina pacientov s diagnózou obezita si nedokáže pomôcť sama - pri dosahovaní svojich zdravotných cieľov potrebujú pomoc iných. Odborníci tiež zistili, že musia k liečbe obezity pristúpiť z iného konca.

Doteraz sme boli zvyknutí v klinickej praxi riešiť ´iba´ ochorenia súvisiace s obezitou, ako vysoký krvný tlak, cukrovku, infarkty či cievne mozgové príhody. Doba si však vyžaduje opačný prístup: treba sa venovať prevencii a manažmentu obezity a s ňou spojených ochorení,“ vysvetľuje zmenu stratégie doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a špecialistka na diabetes mellitus, poruchy látkovej premeny a výživy.

236 ochorení

Nadváha a obezita nie sú len estetickým problémom. Keďže na kilá navyše sa viažu aj iné chronické ochorenia, je táto diagnóza aj mimoriadne drahá. Nielen cukrovka, 2. typu, ochorenia srdca a ciev, Alzheimerova či Parkinsonova chorba, depresie, problémy s pohybom. Odborníci spočítali, že diagnóz, ktoré s obezitou kráčajú ruka v ruke, je viac ako 236.


Obezita v číslach:

  • každý 4. obyvateľ Slovenska od 18 do 64 rokov má obezitu (BMI nad 30 kg/m2)
  • nadváhu alebo obezitu má u nás 60 % mužov a až 70 % žien
  • až 33-tisíc našich spoluobčanov (1 %) má najťažší stupeň obezity
  • Slovensko je štvrté spomedzi krajín OECD s najvyšším výskytom obezity (po Česku, Maďarsku a Fínsku)
  • v roku 2021 sa počet dospelých ľudí s obezitou vo svete zvýšil na 800 miliónov
  • obezitu má aj 250 miliónov detí