Peniaze od dlžníkov vrátime do systému

V súlade so zákonom zdravotná poisťovňa Dôvera nepreplácala dlžníkom plánované hospitalizácie, kúpele a schvaľované zdravotnícke pomôcky. Od  1. apríla 2015 nebude preplácať ani ďalšiu odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach a u zubných lekárov. V našej legislatívne je totiž zakotvená povinnosť platiť si zdravotné odvody a v prípade, že sa tak nedeje, dlžníci majú nárok na úhradu len urgentnej (neodkladnej) zdravotnej starostlivosť.

Publikované: 27. 03. 2015

Prístup k dlžníkom má v Dôvere svoje jasné pravidlá s oporou v platnej legislatíve. Pri vymáhaní dlhu využívame všetky zákonné možnosti: dlžníka na dlh upozorníme upomienkou,  pošleme mu výkaz nedoplatkov a ak stále svoj dlh neuhradil ani nepožiadal o splátky, pohľadávku bezodkladne postúpime exekútorovi. Dlžníkom pravidelne posielame emailovú pripomienku a naposledy sme všetkým dlžníkom v polovici marca poslali list s upozornením a návodom ako si jednoducho uhradiť svoj dlh  – či už prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo bankovým prevodom.

Zákon je jednoznačný

„Zákon hovorí jednoznačne, dlžníci majú nárok na preplatenie len urgentnej zdravotnej starostlivosti. Nehádžeme všetkých do jedného vreca, preto k dlžníkom, ktorí požiadajú o splátkový kalendár a budú ho dodržiavať, budeme pristupovať ústretovo a nebudeme obmedzovať úhradu ich odkladnej zdravotnej starostlivosti.  Nie je však možné tolerovať prešpekulovaných ľudí, ktorí v priemere dlhujú vyše tisíc eur na osobu a nie je to ani fér voči ľuďom, ktorí si odvody riadne platia. Ide nám o to, aby sa jednak odstránila falošná solidarita a zároveň sa do zdravotníctva vrátili chýbajúce peniaze a pomohli skvalitňovať liečbu pacientov,“ hovorí riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan. 

Dlžníci nie sú z najslabších sociálnych skupín

Dlžníci totiž aktuálne dlhujú na verejnom zdravotnom poistení vyše 300 miliónov eur. Len samotná Dôvera eviduje 70-tisíc poistencov – dlžníkov  s celkovým dlhom 80 miliónov eur. Tí, ktorí sa vyhýbajú plateniu, často nie sú sociálne odkázaní ľudia alebo ľudia bez príjmov. Medzi dlžníkov nepatria poistenci štátu – teda dôchodcovia, študenti, nezamestnaní, deti do 18 rokov. Rovnako medzi dlžníkmi nefigurujú zamestnanci, ktorým by mal odvody platiť zamestnávateľ, ale nerobí tak.

Dlžné peniaze by dokázali slovenskému zdravotníctvu pomôcť vo viacerých smeroch. Za 300 miliónov eur by sa mohla postaviť nová nemocnica v každom kraji Slovenska, prípadne by sa dali vykonať desaťtisíce dôležitých operácií, ako je napríklad výmena bedrového kĺbu, na ktoré sú dlhé čakacie lehoty.

Verejná mienka

Zdravotná poisťovňa Dôvera zastáva rovnaký názor ako väčšina Slovákov, ktorí si myslia, že voči dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení treba postupovať razantne. Viac ako 80 % opýtaných sa totiž v reprezentatívnom prieskume agentúry Focus vyjadrilo, že dlžníkom by poisťovňa nemala uhrádzať zdravotnú starostlivosť vôbec, respektíve, že poisťovňa by mala žiadať zaplatenie dlhu a kým sa tak nestane, dlžníkom preplácať ošetrenia len v prípadoch ohrozujúcich život. 

Peniaze od dlžníkov vrátime do systému  

„Výsledky prieskumu nás vôbec neprekvapili. Podnikli sme viacero krokov, aby sme ochránili pacientov, ktorí si poctivo platia odvody a odhalili tých, ktorí sa „vezú zadarmo“. Sme dôslednejší vo vymáhaní dlhov ako konkurencia ale veríme, že to naši poistenci ocenia, keďže je to najmä v ich záujme. Na druhej strane sa snažíme toto opatrenie zavádzať do praxe postupne a citlivo, pretože si chceme byť istí, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti aj dlžníci sú na to pripravení a dôvodom rozumejú. Ozdravovanie zdravotníctva je v záujme celej spoločnosti, preto je potrebné, aby išlo o spoločnú snahu všetkých zainteresovaných,“  dodal finančný riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Radomír Vereš.