Úroková amnestia - špeciálna ponuka pre dlžníkov

  Máte voči nám podlžnosti? Rozhodli sme sa vám vyjsť v ústrety špeciálnou ponukou. Vyhlasujeme úrokovú amnestiu pre dlžníkov na zdravotnom poistení.

Publikované: 08. 11. 2016

Ak do 31. decembra 2016 zaplatíte svoj dlh v plnej výške, upustíme od vymáhania úrokov z omeškania.

Úroková amnestia - špeciálna ponuka pre dlžníkov Úroková amnestia sa vzťahuje na všetkých dlžníkov Dôvery bez ohľadu na to, či aktuálne sú alebo nie sú našimi  poistencami.

Stačí doklad o zaplatení dlhu

O túto špeciálnu ponuku nemusíte žiadať, stačí keď nám obratom pošlete doklad o zaplatení dlhu.

A to buď:

  • poštou
  • emailom na adresu dlhy@dovera.sk
  • faxom na číslo 042/46 350 31
  • prostredníctvom svojej Elektronickej pobočky
  • osobne v ktorejkoľvek našej pobočke

Ak nepoznáte presnú výšku svojho dlhu, informáciu o nej nájdete vo svojej Elektronickej pobočke alebo na www.dlhy.dovera.sk . Prostredníctvom Elektronickej pobočky môžete svoje dlhy aj zaplatiť a tiež kontaktovať nás.

V prípade, že máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať aj na zákazníckej linke 0850 850 850 alebo navštíviť ktorúkoľvek našu pobočku.

Každému, kto riadne a včas platí poistné na zdravotné poistenie, prípadne sa rozhodne uhradiť svoj dlh na poistnom, v mene všetkých chorých na Slovensku ĎAKUJEME. Získané peniaze použijeme výlučne  na úhradu zdravotnej starostlivosti.