Lekári dokázali znížiť počet najzávažnejších liekových interakcií

Menej interakcií aj napriek zvýšenej spotrebe liekov? Nie je to už len želaním lekárov, ktorým záleží na bezpečnosti liečby pacienta. Od zavedenia služby Bezpečné lieky klesol výskyt vážnych liekových interakcií o sedem percent. Tých najzávažnejších (kontraindikovaných) dokonca o 20 %!

Publikované: 10. 11. 2016

A to napriek tomu, že spotreba liekov neustále rastie.

"Tento úspech je dielom lekárov, ku ktorému prispela Dôvera. Chcem sa zaň poďakovať," hovorí Marian Faktor, riaditeľ Úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Sme presvedčení, že za týmto dobrým výsledkom je najmä odhodlanie a schopnosť lekárov využívať vymoženosti online komunikácie zo softvéru a zaujímať sa o liekové dáta, ktoré o ich pacientoch máme k dispozícii.

Interakcie pod drobnohľadom

Ako ukázala najnovšia analýza liekových interakcií Dôvery ( na stiahnutie tu), najväčší podiel na vzniku interakcií má ten istý lekár. A to až v 80% prípadov. Iba 20% interakcií je takých, keď druhý liek v interakcii predpísal iný lekár.

V absolútnom počte vzniká najviac závažných interakcií u všeobecných lekárov. Nasledujú psychiatri, internisti a kardiológovia. Prvenstvo všeobecný lekárov je prirodzené vzhľadom na to, že celkovo predpisujú najviac liekov, vrátane tých na odporúčanie špecialistov.

Ak berieme do úvahy len lekárov, ktorí predpísali liek ako druhí a teda reálne mohli zabrániť vzniku interakcie, najväčšie zastúpenie majú psychiatri - vytvoria jednu tretinu všetkých interakcií. Je to však dané aj tým, že psychiatrické lieky majú vysoký interakčný potenciál.

Prevencia v rukách lekárov

Najmä u polymorbídnych chronických pacientov je žiaduce myslieť na prevenciu vzniku neželaných účinkov liekov. Najmä, ak je riešením výmena lieku z tej istej skupiny - napríklad statínu.

Jedným z príkladov, keď môže preventívne pôsobiť všeobecný lekár, je liečba hypertenzie. V závažných interakciách, ktoré vytvorili všeobecní lekári, sa najčastejšie vyskytuje liečivo rilmenidín.

Vlani predpísali praktici lieky s jeho obsahom viac než 16 tisícom poistencov Dôvery. A takmer polovici z nich vznikla závažná interakcia s iným liekom, ktorý užívajú. Dohromady toto liečivo predpísali všetky odbornosti spolu 18 tisícom pacientov Dôvery. Znamená to, že najväčší vplyv na kontrolu účinkov tohto liečiva majú v rukách práve všeobecní lekári.

Menej najzávažnejších interakcií

Aj naďalej sa v praxi stretávame s tým, že pacient súčasne užíva lieky, ktoré výrobca označuje za kontraindikované. Dobrou správou je, že ich výskyt sa znižuje.

Kým v roku 2012 sa vyskytoval jeden pacient s najzávažnejšou interakciou na 170 pacientov užívajúcich aspoň jeden liek na predpis, v roku 2015 to bol jeden z 206 pacientov s liekom

Najpočetnejšou kontraindikáciou  bola interakcia diklofenaku a nimesulidu. Lieky s obsahom tohto liečiva predpisujú najmä všeobecní lekári, neurológovia, chirurgovia, ortopédi a reumatológovia.