Predvianočný darček pre 125 bojovníkov

Druhý raz v tomto roku sme sa rozhodli pomáhať nad rámec toho, čo zdravotným poisťovniam stanovuje zákon. Špeciálna liečba, pomôcky, rehabilitácie alebo lieky, ktoré našim poistencom umožňujú zotaviť sa rýchlejšie, často predstavujú drahú záležitosť, ktorú si sami nemôžu dovoliť. Práve pre nich sme vytvorili grantový program Bojovníci za zdravie a podporili sumou vyše 150 tis. €. 

Publikované: 10. 12. 2016

Našou snahou je poskytovať aj takú starostlivosť, ktorá ďaleko presahuje limity verejného poistenia. Program Bojovníci za zdravie už druhý krát vyzval našich poistencov s akýmkoľvek ochorením, aby sa zapojili a získali tak peniaze na liečbu, ktorú štandardné zdravotné poistenie nepokrýva. Žiadosti o finančný prí-spevok posúdili medicínski odborníci a viacerí garanti z Nadácie pre deti Slovenska.
Uspela takmer polovica
Celkovo sa o grant uchádzalo 261  žiadateľov z celého Slovenska a vyhoveli sme až 125 z nich, ktorí splnili podmienky. Väčšina z kandidátov bez nároku na podporu však namiesto zamietavého stanoviska dostanú pozitívnu správu o možnosti získať zdravotnú pomôcku alebo liečbu štandardnou cestou, t. j. bez príplatku. Stačí, aby sa obrátili na svojich lekárov.  Pomáhame všetkým vekovým kategóriám
Na pomoc vyše stovke bojovníkov je už v tejto chvíli pripravených 153 498 €. Podporu dostane napríklad polročná Agátka na nákup zdravotníckej pomôcky a s ňou ďalších 23 detí do 3 rokov. Rehabilitačný pobyt či potrebné prístroje určite pomôžu Ondrejovi, Natálke, či ďalším 38 deťom do 15 rokov. Podporu získali aj mladí ľudia do 30 rokov a zvyšok vybraných uchádzačov tvoria dospelí, ktorí v mnohých rodinách zohrávajú pre svoje deti nezastupiteľnú úlohu.
Malé Vianoce ešte pred Vianocami
Všetko sú to bojovníci za zdravie, ktorých práve v týchto dňoch informujeme o udelení finančného príspevku v požadovanej sume. Peniaze doručíme prijímateľom z celého Slovenska, najviac z nich žije v Banskobystrickom kraji. Pri podávaní žiadosti nie je určený finančný strop, pretože každá diagnóza či liečba si vyžaduje odlišné náklady. Pre niekoho je nevyhnutnou zdravotnou pomôckou tlakomer, ktorý si z nízkeho dôchodku nemôže dovoliť, pre iného špeciálne okuliare alebo lieky, ktoré pacienti musia doplatiť alebo hradiť celé zo svojho. Mnohé situácie si vyžadujú  liečbu, ktorú nepokryjú ani dlhoročné úspory. Aj preto takmer polovicu podpory z Grantového programu Bojovníci za zdravie tvoria hlavne rehabilitačné pobyty, ktoré sú nákladnejšie ako celoročné príjmy väčšiny rodín na Slovensku.

Naším zámerom je byť oporou čo najväčšiemu počtu bojovníkov, ktorí sú rozhodnutí zápas o svoje zdravie nevzdať a cez všetky prekážky usilovať o lepší a plnohodnotnejší život. Teší ma, že po úspešnom jarnom kole záujem žiadateľov pretrváva, aj preto v tejto iniciatíve plánujeme pokračovať,“ zdôraznil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Viac o Bojovníkoch za zdravie sa dozviete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk

Podporení žiadatelia v druhom kole grantového programu Bojovníci za zdravie

Kraj

Podporený žiadateľ

Účel

Výška podpory

BA

Tomáš Z.
12 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

2 000,00 €

KE

Nicolas M.
2 roky

rehabilitácie THERASUIT v Centre Liberta Košice

700,00 €

BA

Miroslava K.
35 rokov

implantácia umelých vlasov

3 000,00 €

TN

Janko B.
3 roky

doplatok na ubytovanie sprievodu na liečení

300,00 €

BA

Alojz M.
60 rokov

zakúpenie multifokálnych okuliarov

620,00 €

BB

Emília J.
50 rokov

celotelová kryoterapia v kryokomore

496,00 €

NR

Vladimíra M.
41 rokov

vitamíny na podporu imunity počas liečby

500,00 €

TN

Martin M.
19 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

2 000,00 €

NR

Sára D.
12 rokov

načúvacie aparáty

800,00 €

NR

Katarína K.
44 rokov

terapia v hyperbarickej komore

400,00 €

NR

Marián Š.
34 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

500,00 €

PO

Ján P.
50 rokov

operácia očí

1 500,00 €

BB

Marek H.
2 roky

nákup senzorov na meranie glykémie

780,00 €

BB

Mária P.
35 rokov

nákup lieku

300,00 €

NR

Jakubko H.
4 roky

systém pre kontinuálne monitorovanie glukózy

1 184,00 €

BA

Maxík J.
3 roky

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

TT

Eva P.
36 rokov

nákup lieku

340,00 €

KE

Erika P.
31 rokov

laserová liečbu

650,00 €

BB

Mirko V.
2 roky

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

ZA

Števko M.
13 rokov

špeciálne dioptrické okuliare

400,00 €

BA

Andrejko J.
4 roky

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

1 000,00 €

BB

Jaroslav K.
45 rokov

operácia kŕčových žíl

230,00 €

KE

Šimonko T.
5 rokov

rehabilitácie v Centre Liberta Košice

990,00 €

KE

Lenka L.
25 rokov

laserové odstránenie jaziev

400,00 €

PO

Diana G.
14 rokov

rehabilitácie v Centre Liberta Košice

2 500,00 €

BA

Erika B.
38 rokov

doplatok na celkovú anestézu

110,00 €

KE

Lenka F.
10 rokov

vysielač pre Dexcom G4

362,00 €

BA

Silvia K.
40 rokov

IVF

3 000,00 €

NR

Matúško S.
1 rok

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

2 900,00 €

TN

Barbora D.
34 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

KE

Lukáško V.
4 roky

rehabilitačný pobyt v Centre Renona

2 500,00 €

BB

Tomáš B.
33 rokov

terapia lokálna hypertermia

1 000,00 €

ZA

Riško O.
12 rokov

Motomed Viva2 a PC program

3 500,00 €

NR

Marián V.
44 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

4 000,00 €

KE

Vladimír V.
45 rokov

stomatologická sanáciu zubov po liečbe

1 200,00 €

TN

Oľga Ľ.
63 rokov

rekonštrukcia chrupu

800,00 €

ZA

Vaneska Ch.
10 rokov

kúpeľná liečba pre dieťa so sprievodom

500,00 €

PO

Filip V.
35 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

4 000,00 €

BA

Veronika V.
8 rokov

kontinuálny monitor glykémie DEXCOM G4

920,00 €

TT

Leuška J.
5 rokov

rehab. pobyt v centre Posibilitas v Piešťanoch

900,00 €

ZA

Jana V.
46 rokov

zakúpenie zdravotníckej pomôcky

100,00 €

BA

Karolínka F.
6 rokov

jednorazové senzory na meranie glykémie

780,00 €

BA

Saška M.
7 rokov

nákup lieku

336,00 €

BB

Milan F.
61 rokov

posteľ s ortopedickým matracom a tlakomer

1 000,00 €

BA

Miška L.
1 rok

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

1 988,00 €

ZA

Klaudia P.
1 rok

nákup lieku

100,00 €

NR

Zuzanka D.
12 rokov

trojkolesový bicykel

500,00 €

NR

Edko K.
2 roky

rehabilitačný pobyt v Marína Kováčová

1 300,00 €

NR

Alžbeta V.
77 rokov

biolampa

350,00 €

PO

Ninka K.
9 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

PO

Martina H.
40 rokov

kolagénové injekcie

155,00 €

NR

Peter Z.
33 rokov

mechanický invalidný vozík

1 000,00 €

BA

Adrian M.
51 rokov

rehabilitačnú liečbu rázovými vlnami

830,00 €

TT

Adam P.
21 rokov

opierka na vozík

780,00 €

BB

Matúško H.
5 rokov

rehabilitácia

1 000,00 €

ZA

Juraj M.
38 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

NR

Jázminka D.
11 rokov

zakúpenie Motomedu

2 650,00 €

PO

Gabriela Z.
15 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

2 378,00 €

PO

Jana H.
48 rokov

multifokálne dioptrické okuliare

300,00 €

NR

Katka K.
8 rokov

rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín

1 000,00 €

TN

Jakubko E.
2 roky

rehabilitačný pobyt

900,00 €

TT

Erik R.
16 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

BB

Karinka S.
5 rokov

rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín

840,00 €

BA

Vendelín K.
78 rokov

materiál na preväzy

600,00 €

NR

Eva P.
53 rokov

rehabilitácia v centre Smíšek v Prahe

640,00 €

TT

Stanislav K.
68 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 000,00 €

BB

Matúš V.
24 rokov

glukózový senzor

470,00 €

PO

Marta B.
51 rokov

nákup liekov

100,00 €

BA

Oskarko M.
3 roky

pobyt v rehabilitačnom zariadení v Šoproni

1 000,00 €

TN

Majko P.
8 rokov

senzory na sledovanie glykémie

1 500,00 €

TN

Jozef M.
53 rokov

nákup liekov

450,00 €

NR

Eva D.
65 rokov

ošetrovanie biolampou Biopron

1 280,00 €

ZA

Terezka P.
3 roky

rehabilitačný pobyt TheraSuit vo Svetielku Trenčín

1 320,00 €

TT

Naďka V.
9 rokov

nákup liekov

480,00 €

NR

Natália V.
26 rokov

odborné vyšetrenie

120,00 €

BB

Filipko F.
2 roky

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

996,00 €

KE

Laurinka B.
3 roky

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

990,00 €

PO

Riško R.
2 roky

rehabilitácie

1 200,00 €

KE

Emka Č.
4 roky

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

500,00 €

KE

Dominik S.
3 roky

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

530,00 €

KE

Marek P.
3 roky

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 078,00 €

KE

Mário B.
9 roky

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

990,00 €

BB

Vivien S.
2 roky

rehabilitačný pobyt v Centre Renona

3 000,00 €

BB

Tibor R.
84 rokov

zdvíhací záves, zateplený vak k invalid. vozíku

167,00 €

BA

Alexandra Š.
35 rokov

nákup liekov

350,00 €

TN

Juraj P.
28 rokov

zaplatenie série cvičení s SM systém

300,00 €

NR

Veronika T.
29 rokov

Motomed

1 100,00 €

NR

Peťka M.
1 rok

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

1 500,00 €

NR

Sonička Š.
3 roky

načúvacie aparáty

2 000,00 €

KE

Ondrej H.
13 rokov

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

780,00 €

KE

Ladislav H.
74 rokov

náklady spojené s využívaním kyslík. prístroja

1 000,00 €

KE

Dennis Á.
12 rokov

rehabilitačná pomôcka Motomed

1 800,00 €

NR

Ján K.
76 rokov

tlakomer

50,00 €

BB

Marta Š.
59 rokov

pobyt v Alzheimer centre v Piešťanoch

700,00 €

NR

Daša  L.
34 rokov

terapia - kryokomora

2 000,00 €

BB

Ľuboško Š.
5 rokov

rehabilitačné cvičenie THERASUIT

1 200,00 €

BB

Kristína V.
19 rokov

MOTOMED VIVA 2

1 700,00 €

BB

Peťko V.
3 roky

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

2 000,00 €

BB

Vivienka S.
5 rokov

zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií

922,00 €

ZA

Veronika J.
56 rokov

terapia rázovými vlnami

200,00 €

PO

Erika M.
64 rokov

nákup špeciálnych okuliarov

400,00 €

ZA

Agátka J.
1/2 roka

nákup zdravotníckej pomôcky - oximetra

500,00 €

NR

Mirko Č.
1 rok

doplatok na sprievodcu na liečení

190,00 €

TT

Barbora M.
16 rokov

kúpeľnú liečbu v NRC Kováčová

1 500,00 €

KE

Ema P.
14 rokov

nákup senzorov na kontinuálne meranie glykémie

599,00 €

PO

Žofka M.
11 rokov

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

1 500,00 €

BB

Zuzana Š.
26 rokov

rehabilitácia Therasuit

2 400,00 €

BB

Ladislav Š.
53 rokov

operácia očí

1 500,00 €

KE

Martinko Ž.

kúpeľná liečba v Kováčovej

300,00 €

KE

Mirko Ď.
2 roky

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

990,00 €

ZA

Terezka G.
8 rokov

batérie do kochleárneho implantátu

600,00 €

TN

Klaudia Ž.
17 rokov

terapia v kryokomore

200,00 €

BB

Filip R.
20 rokov

rehabilitačný pobyt v centre Svetielko  v Prešove

2 008,00 €

ZA

Martin K.
33 rokov

rehabilitačné plávanie a cvičenie

500,00 €

BB

Lukáš K.
32 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 700,00 €

ZA

Jana K.
43 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

3 500,00 €

KE

Igor K.
54 rokov

rehabilitačné pomôcky

223,00 €

PO

Tomáš B.
26 rokov

operácia očí

2 000,00 €

BB

Nelka J.
4 roky

nákup liekov

402,00 €

KE

Sofinka M.
9 rokov

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

660,00 €

KE

Natálka M.
9 rokov

rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach

660,00 €

TN

Patrik J.
13 rokov

zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií

500,00 €

TN

Stanislav M.
45 rokov

doplatok na elektrický polohovateľný vozík

2 084,00 €

PO

Samuel G.
20 rokov

rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch

2 500,00 €

BB

Adamko S.
8 rokov

načúvacie aparáty

500,00 €

 

 

 

153 498,00 €