Preukaz poistenca už nie je potrebné vrátiť

Od januára 2017 zákon ruší poistencovi niektoré doterajšie povinnosti, napríklad už nemusí po zmene poisťovne vrátiť starý preukaz poistenca.

Publikované: 03. 01. 2017

Táto úľava sa týka každého, teda aj tých poistencov, ktorí si podali prihlášku do inej zdravotnej poisťovne v roku 2016, pretože poistencami novej poisťovne sa stali až v januári 2017.

Okrem toho už netreba začiatkom roka oznamovať zmenu poisťovne svojmu všeobecnému lekárovi a gynekológovi či ostatným lekárom - špecialistom pri prvej návšteve.

Zmenu mena, priezviska, rodného čísla či trvalého pobytu, taktiež nie je nutné hlásiť svojej zdravotnej poisťovni, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Pre ostatných aj naďalej platí oznamovacia povinnosť, a to najneskôr do ôsmich dní.