Elektronicky a online aj laboratórne výsledky

Dôvera plánuje rozšíriť elektronickú komunikáciu zo softvéru so svojimi zmluvnými poskytovateľmi. Ešte tento rok by sme v spolupráci s vybranými dodávateľmi softvéru radi umožnili vytvárať elektronické žiadanky na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia a hlavne sprístupnili výsledky týchto vyšetrení elektronicky – dokonca aj tých, ktoré spoločnému pacientovi dal urobiť iný lekár.

 
Publikované: 27. 03. 2017

Služba DôveraLab má od druhej polovice roku 2017 postupne priniesť viac komfortu pre poskytovateľov a najmä zvýšiť bezpečnosť, kvalitu a efektivitu liečby našich poistencov vďaka zdieľaniu informácií o žiadankách a laboratórnych výsledkoch. Mala by fungovať na rovnakých princípoch ako známa a osvedčená služba Bezpečné lieky online a umožniť:

  • elektronické zadávanie žiadanky na laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia,
  • prístup k žiadankám aj aktualizovaným výsledkom laboratórnych vyšetrení vrátane tých, ktoré pacientovi indikovali aj iní lekári, a teda viac relevantných informácií nevyhnutných pre diagnostiku a liečbu

Zapojené SVLZ pracoviská by mali zo služby benefitovať vďaka:

  • elektronizácii žiadaniek – čím viac ich bude, tým menej manuálnej práce s ich spracovaním budú mať
  • kontrolám pri vytváraní žiadanky -  upozornia na vznik žiadaniek v rozpore s platnou legislatívou alebo zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napr. porušenie indikačných obmedzení)

A benefit pre tých najdôležitejších – pacientov? Menej duplicitných vyšetrení, nepotrebných pre ich liečbu, menej nosenia výsledkov od jedného lekára k druhému.

V prvej fáze máme záujem zelektronizovať komunikáciu s najväčšími laboratóriami na Slovensku (Alpha medical, Medirex, Klinická biochémia, Synlab a prevádzkovateľom MR prístrojov Prodiagnostic group) a  najväčšími dodávateľmi ambulantného a nemocničného softvéru.

Zoznam partnerov, s ktorými sa dohodneme na spolupráci, budeme priebežne aktualizovať na našom webe.

Našim zmluvným poskytovateľom distribuujeme k 1.4.2017 dodatok k zmluve, v ktorom vytvárame právny predpoklad pre budúce fungovanie služby DôveraLab. Pokiaľ služba nie je dostupná v produkcii, pre lekárov ani laboratóriá sa pri komunikácii o žiadankách a výsledkoch nič nemení.

Najčastejšie sa pýtate

Bude služba bezplatná?

 Naším zámerom je, aby služba nebola do konca roka 2017 spoplatnená nad rámec existujúcich cenníkov dodávateľov softvérov

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové firmy budú službu poskytovať?

Rokujeme o spolupráci s najväčšími dodávateľmi softvéru pre ambulancie aj nemocnice, takisto s najväčšími SVLZ zariadeniami. Zoznam spolupracujúcich partnerov budeme priebežne aktualizovať na našej stránke.

Čítať celú odpoveď
Čo pre mňa bude táto služba znamenať?

V čase vyšetrovania pacienta budete priamo v softvéri vedieť, aké žiadanky na vyšetrenia mu dali urobiť aj iní lekári a ak existujú výsledky týchto vyšetrení, budete si ich môcť pozrieť.

Čítať celú odpoveď
Kedy spustíte službu?

DôveraLab plánujeme spúšťať postupne v priebehu štvrtého štvrťroka 2017.

Čítať celú odpoveď