Elektronicky a online aj laboratórne výsledky

Dôvera plánuje rozšíriť elektronickú komunikáciu zo softvéru so svojimi zmluvnými poskytovateľmi. Ešte tento rok by sme v spolupráci s vybranými dodávateľmi softvéru radi umožnili vytvárať elektronické žiadanky na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia a hlavne sprístupnili výsledky týchto vyšetrení elektronicky – dokonca aj tých, ktoré spoločnému pacientovi dal urobiť iný lekár.

 
Publikované: 27. 03. 2017

Služba DôveraLab má od druhej polovice roku 2017 postupne priniesť viac komfortu pre poskytovateľov a najmä zvýšiť bezpečnosť, kvalitu a efektivitu liečby našich poistencov vďaka zdieľaniu informácií o žiadankách a laboratórnych výsledkoch. Mala by fungovať na rovnakých princípoch ako známa a osvedčená služba Bezpečné lieky online a umožniť:

  • elektronické zadávanie žiadanky na laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia,
  • prístup k žiadankám aj aktualizovaným výsledkom laboratórnych vyšetrení vrátane tých, ktoré pacientovi indikovali aj iní lekári, a teda viac relevantných informácií nevyhnutných pre diagnostiku a liečbu

Zapojené SVLZ pracoviská by mali zo služby benefitovať vďaka:

  • elektronizácii žiadaniek – čím viac ich bude, tým menej manuálnej práce s ich spracovaním budú mať
  • kontrolám pri vytváraní žiadanky -  upozornia na vznik žiadaniek v rozpore s platnou legislatívou alebo zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napr. porušenie indikačných obmedzení)

A benefit pre tých najdôležitejších – pacientov? Menej duplicitných vyšetrení, nepotrebných pre ich liečbu, menej nosenia výsledkov od jedného lekára k druhému.

V prvej fáze máme záujem zelektronizovať komunikáciu s najväčšími laboratóriami na Slovensku (Alpha medical, Medirex, Klinická biochémia, Synlab a prevádzkovateľom MR prístrojov Prodiagnostic group) a  najväčšími dodávateľmi ambulantného a nemocničného softvéru.

Zoznam partnerov, s ktorými sa dohodneme na spolupráci, budeme priebežne aktualizovať na našom webe.

Našim zmluvným poskytovateľom distribuujeme k 1.4.2017 dodatok k zmluve, v ktorom vytvárame právny predpoklad pre budúce fungovanie služby DôveraLab. Pokiaľ služba nie je dostupná v produkcii, pre lekárov ani laboratóriá sa pri komunikácii o žiadankách a výsledkoch nič nemení.

Najčastejšie sa pýtate

Aká bude cena služby?

Spustenie služby DôveraLab môže byť spoplatnené dodávateľmi softvérov v súlade s ich existujúcimi cenníkmi. Presné informácie, na základe rozsahu vašej súčasnej inštalácie, vám poskytne váš dodávateľ softvéru.

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové firmy budú službu poskytovať?

Službu poskytujú: Capitol, CGM, Datalan, LCS, Prosoft, Stapro.

Čítať celú odpoveď
Čo pre mňa bude táto služba znamenať?

V čase vyšetrovania pacienta budete priamo v softvéri vedieť, aké žiadanky na vyšetrenia mu dali urobiť aj iní lekári a ak existujú výsledky týchto vyšetrení, budete si ich môcť pozrieť elektronicky priamo  vášho softvéru.

Čítať celú odpoveď
Kedy bude služba spustená?

DôveraLab sme spustili postupne od konca októbra 2017. Najprv sme zapojili SVLZ pracoviská (Alpha medical, Medirex, synlab a Klinickú biochémiu). V marci 2018 sme začali postupne spúšťať prevádzku v pilotných nemocniciach a ambulanciách. PDG spustíme v treťom kvartáli 2018.

Čítať celú odpoveď