Ako postupovať pri dodatočnom očkovaní proti osýpkam

Slovenská legislatíva určuje, že deti do 18 mesiacov majú byť zaočkované proti osýpkam a toto očkovanie je plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Aktualizované: 28. 04. 2017

V Dôvere bežne hradíme očkovanie proti osýpkam (kombinovaná vakcína aj proti príušniciam a ružienke) až do veku dvoch rokov dieťa alebo v prípadoch, že očkovanie bolo z medicínskych dôvodov odložené (napr. choroba dieťaťa). Očkovanie je hradené aj dospelým, ak je to medicínsky odôvodnené (napr. znížená imunita po transplantácii).

Na Slovensku sú deti povinne očkované proti osýpkam od roku 1969 a väčšina skôr narodenej populácie získala imunitu voči tomuto ochoreniu tým, že ju v detstve prekonala.

V prípade, že ste sa v súvislosti s epidemiologickou situáciou rozhodli dodatočne zaočkovať svoje dieťa, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Navštíviť pediatra, ktorý zhodnotí zdravotný stav dieťaťa a predpíše recept na vakcínu (Priorix alebo M-M-RVAXPRO).

  • v prípade, že dieťa doposiaľ nebolo zaočkované zo zdravotných dôvodov, vakcínu plne hradí zdravotná poisťovňa
  • v prípade, že dieťa doposiaľ nebolo zaočkované z rozhodnutia rodičov/zákonných zástupcov, vakcínu je potrebné v lekárni zaplatiť z vlastných prostriedkov (cena je približne 10 eur)
  • v prípade, že dieťa doposiaľ nebolo zaočkované z iných dôvodov (napr. v zahraničí je platný iný očkovací kalendár), úhradu vakcíny posúdi zdravotná poisťovňa na návrh ošetrujúceho lekára.  

2. S receptom je potrebné prísť do lekárne, ktorá vám vakcínu vydá.

3. S vakcínou je potrebné vrátiť sa do ambulancie pediatra, ktorý dieťa zaočkuje.

V Dôvere dávame veľký dôraz na prevenciu a potrebné očkovania. Preventívne očkovania podporujeme najmä formou výhod, ktoré zahŕňajú plnú alebo čiastočnú úhradu vakcín proti viacerým ochoreniam, ktoré nie sú bežne hradené z verejného zdravotného poistenia. Viac informácii nájdete na tejto stránke.