Pacienti majú prehľad o čakacích lehotách na jednodňovky

Poistenci Dôvery budú opäť informovanejší a budú si vedieť lepšie vybrať poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS). Od 1. júna zverejňujeme ako jediná zdravotná poisťovňa čakacie lehoty u väčšiny poskytovateľov JZS na Slovensku.

Publikované: 08. 06. 2017

Čakacie lehoty u poskytovateľov JZS sledujeme od septembra 2016, a to vďaka online systému manažovania zdravotnej starostlivosti HospiCOM. Údaje zverejnené na našom webe v sekcii čakacie lehoty pokrývajú obdobie od septembra 2016 do mája 2017. Aktualizované budú každý štvrťrok.

Údaje o čakacích lehotách sú verejne dostupné pre všetkých návštevníkov nášho webu. Vyhľadávanie je možné podľa odbornosti alebo podľa regionálneho rozdelenia, teda podľa samosprávneho kraja. Okrem  prehľadu o čakacích lehotách je možné zistiť aj počet nahlásených operácií v danom zariadení či v (konkrétnej) odbornosti.

Čakacie lehoty u poskytovateľov JZS nie sú jediné, ktoré sprístupňujeme verejnosti. Už dávnejšie môžu zistiť návštevníci nášho webu aj čakacie lehoty na vybrané výkony v nemocniciach. V prehľadnej forme ich publikujeme ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku a pravidelne aktualizujeme.

Čakacie lehoty v JZS nájdete na tejto stránke.

Prehľadnejšie grafické zobrazenie, no najmä ďalšie informácie pribudli na našom webe v sekcii, ktorá mapuje pokrytie Slovenska poskytovateľmi CT a MR vyšetrení. Po novom je možné nájsť pokrytie nielen v jednotlivých okresoch, ale aj v rámci samosprávneho kraja a celého Slovenska.

Zverejnili sme, do ktorých krajov pacienti za vyšetreniami najčastejšie cestujú. V tomto parametri dominujú Bratislavský, Nitriansky a Košický kraj. Naopak, pacienti z Trenčianskeho a Trnavského kraja najčastejšie hľadajú CT a MR vyšetrenia v inom samosprávnom kraji.

Pridali sme aj ďalšie informácie, medzi nimi priemerné náklady poisťovne v tomto segmente, údaje o poskytovateľoch, ako sú ordinačného hodiny, či informácie o tom, aké typy vyšetrení vykonáva poskytovateľ najčastejšie.

Prehľad pokrytia Slovenska poskytovateľmi MR vyšetrení nájdete na tejto stránke.

Prehľad pokrytia Slovenska poskytovateľmi CT vyšetrení sa zobrazí po kliknutí sem.