DôveraPomáha nečakať

Bezplatný objednávkový systém umožňuje objednať sa na jednom mieste k všeobecnému lekárovi pre dospelých, k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ako aj k vybraným špecialistom. V súčasnosti sa dá takto objednať k 85-tim všeobecným lekárom, 36-tim všeobecným lekárom pre deti a dorast  a 160-tim špecialistom vo viac ako 40-tich odbornostiach.
 
Aktualizované: 28. 02. 2018

Absolvovať vyšetrenie u lekára nie je vždy jednoduché. Priemerná doba čakania na vyšetrenie je až 2 mesiace, nehovoriac o nekonečnom vysedávaní v preplnených čakárňach. Vďaka objednávkovému systému je toto minulosťou a na vyšetrenie sa viete rýchlo a ľahko objednať.


Aké výhody prináša objednanie cez DôveraPomáha nečakať?

 • Možnosť objednať sa na jednoducho na jednom mieste k 85-tim všeobecným lekárom, 36-tim všeobecným lekárom pre deti a dorast  a 160-tim špecialistom a to buď telefonicky cez infolinku Dôvery alebo priamo u vášho všeobecného lekára. Pred vyšetrením vám pošleme SMS pripomienku.
 • Dostupnosť lekárov, najmä špecialistov bez čakania. Online objednávanie reaguje na kapacitné možnosti lekárov a umožňuje objednanie na najbližšie voľné termíny. 
 • Nájdeme Vám špecialistu.  Pomoc pri objednávaní k špecialistovi vzhľadom na jeho kapacitné možnosti.  Poskytuje možnosť objednávky aj k inému špecialistovi ako k odporučenému všeobecným lekárom.
 • Ušetríte hodiny, ktoré by ste inak museli tráviť v čakárni. DôveraPomáha nečakať vás objedná na konkrétny termín a čas a lekár by vás mal vyšetriť do 15 minút od dohodnutého termínu.
 • Bezplatná služba (platí sa len cena hovoru).

Kto sa môže objednať?

Službu môžu využívať poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorých všeobecní lekári sú zapojení v programe DôveraPomáha, a poistenci registrovaní v programe DôveraPomáha diabetikom.

Zoznam zapojených lekárov:

Kedy môžem využiť službu DôveraPomáha nečakať?

 • Ak lekár, ku ktorému sa chcete objednať, je zapojený v Programe DôveraPomáha nečakať.
 • Ak máte odporúčací lístok od svojho ošetrujúceho lekára, v prípade, že idete na prvé vyšetrenie. Výmený lístok nepotrebujete ak:
 1. Idete k všeobecnému lekárovi
 2. idete na vyšetrenie na psychiatriu alebo dermatovenerológiu (kožný lekár),
 3. idete na kontrolu k lekárovi špecialistovi, ktorý vás už pred tým vyšetroval,
 4. ste dispenzarizovaný u lekára špecialistu (t. j. ide o aktívne a systematické sledovanie choroby u konkrétneho lekára - napríklad v prípade cukrovky u diabetológa).
 • Iba ak nejde o akútne život ohrozujúce stavy. Vtedy zavolajte priamo lekárovi a dohodnite sa na ďalšom postupe.
 • Ak nie ste neplatič.

Ako sa môžem objednať?

 • Môžete sa objednať sami na telefónnom čísle 0850 850 888 (hovory sú spoplatnené tarifou hovoru na pevnú linku podľa podmienok vybraného operátora).
 • Pripravte si:
 1. preukaz poistenca
 2. meno svojho všeobecného lekára, alebo meno všeobecného lekára pre deti a dorast, ak objednávate svoje dieťa,
 3. meno lekára alebo odbornosť lekára, ku ktorému sa chcete objednať, ak sa chcete objednať k špecialistovi. Pre kvalitu vašej zdravotnej starostlivosti odporúčame, aby ste chodili pravidelne k tomu istému špecialistovi. Pokiaľ lekár-špecialista, ku ktorému chodíte pravidelne, nie je v zozname lekárov DôveraPomáha, zvážte, či nie je vhodnejšie zostať u vášho bežného lekára-špecialistu.
 4. V prípade, že sa objednávate k špecialistovi - meno lekára, ktorý vám vyšetrenie odporučil a vypísal Vám odporúčací lístok na vyšetrenie u špecialistu, ak sa na vyšetrenie vyžaduje. Bez odporúčacieho lístka vás podľa zákona špecialista nemôže prijať na prvé vyšetrenie.
 • Nezabudnite poznačiť termín vyšetrenia, meno a adresu lekára, ku ktorému ste objednaný.
 • V niektorých prípadoch je potrebné dodržať špecifické pokyny pred vyšetrením (napríklad prísť nalačno), na ktoré vás upozorní pracovník call centra. Prosím, dodržiavajte ich. Inak je možné, že vás nebude možné vyšetriť.
 • Niekoľko dní pred termínom vyšetrenia vám príde sms alebo email pripomienka, aby ste na vyšetrenie nezabudli.

Stiahnite si kartičku na objednanie, aby ste mali k dispozícii dôležité informácie

Ak už máte termín na vyšetrenie a viete, že nebudete môcť prísť, preobjednajte sa prosím včas na iný termín. Váš pôvodný termín môže využiť iný pacient a vy si pohodlne vyberiete termín, ktorý vám vyhovuje. Po príchode do čakárne oznámte svoj príchod v ambulancii. Nemeškajte! V ambulancii by vás mali prijať do 15 minút. Berte prosím ohľad na urgentné stavy iných pacientov. Je možné, že zdravotnícky personál vás vo výnimočných prípadoch požiada o krátke strpenie.

Ak nie ste ošetrený v dohodnutom termíne alebo čakáte na vyšetrenie dlhšie ako 15 minút alebo ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s vyšetrením, informujte nás o tom na infolinke 0850 850 888 alebo e-mailom na adrese.

Ako môžem zrušiť objednaný termín?

Zmenu termínu alebo zrušenie vyšetrenia je potrebné oznámiť dostatočne včas (aspoň 24 hodín vopred) na telefónnom čísle 0850 850 888, aby mohol tento termín využiť iný poistenec.

Kedy nie je možné využiť objednávkový systém?

 • Ak nemáte odporúčací lístok od vášho všeobecného lekára, alebo špecializovaného lekára.
 • Ak sa chcete objednať k lekárovi, ktorí nie je zapojený do programu DôveraPomáha.
 • Ak ide o akútne život ohrozujúce stavy. Vtedy zavolajte priamo lekárovi a dohodnite sa na ďalšom postupe.
 • Ak ste neplatič.

Podrobné informácie nájdete v PRAVIDLÁCH OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU