Šanca pre dlžníkov. Vyhlasujeme Exekučnú amnestiu

Takmer rok od úrokovej amnestie vyhlasujeme exekučnú amnestiu. Máte staré exekúcie a robia vám starosti? Zbavte sa ich.

Aktualizované: 07. 09. 2017

Čo je to exekučná amnestia a ako bude prebiehať?

  • Exekučná amnestia je ponuka pre dlžníkov. Týka sa exekúcií, ktoré sme podali na vymáhanie do 31.12.2015  a ich neuhradený zostatok je 100 € a viac.
  • Stačí, ak zaplatíte 50 percent istiny (teda polovicu samotného dlhu), a to najneskôr do 31.12.2017.
  • Zastavíme exekúciu, nebudete platiť trovy exekútorovi a dlh ďalej nebudeme vymáhať.

Ako mám postupovať, keď chcem využiť túto ponuku?

  • Najneskôr do 31.12.2017 je potrebné zaplatiť požadovanú sumu. Pri platbe je potrebné uviesť VS: svoje rodné číslo a ŠS: 7777  a zaplatiť na účet: SK49 8180 0000 0070 0046 4464.
  • Ďalej sa  nemusíte viac o nič starať, celú komunikáciu s exekútormi, aj trovy exekúcie,  preberáme na seba. Vy dostanete následne doklad o zastavení exekúcie.
  • Ak nemáte iné dlhy na verejnom zdravotnom poistení, opäť budete mať nárok na úhradu všetkej zdravotnej starostlivosti, vrátane plánovaných zákrokov v nemocnici či kúpeľnej liečby.

Ak nepoznáte presnú výšku sumy, ktorú je potrebné zaplatiť, informáciu o nej nájdete vo svojej Elektronickej pobočke, kde  môžete svoje dlhy priamo aj zaplatiť. Alebo nás  kontaktujte na zákazníckej linke 0850 850 850, emailom na adrese dlhy@dovera.sk alebo osobne na ktorejkoľvek našej pobočke.

Každému, kto riadne a včas platí poistné na zdravotné poistenie, prípadne sa rozhodne uhradiť svoj dlh na poistnom v mene všetkých chorých na Slovensku ĎAKUJEME. Získané peniaze použijeme výlučne na úhradu zdravotnej starostlivosti.