Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu poistencov

Minuloročný rekord bol prekonaný. Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu poistencov prichádzajúcich z iných zdravotných poisťovní za ostatné roky. Nemenej dôležitý je fakt, že z Dôvery odchádza výrazne menej poistencov než v predchádzajúcich rokoch.

Aktualizované: 18. 10. 2017

Výsledky uplynulej prepoisťovacej kampane sú pre nás pozitívnym prekvapením. Po minuloročnom oživení sa nám podarilo získať najviac poistencov za posledné roky a znížiť počet tých, ktorí sa Dôveru rozhodli opustiť.

Dôvera je v tomto roku jediná zdravotná poisťovňa, ktorá medziročne získala viac poistencov a rovnako je jediná, ktorá zaznamenala medziročný pokles úbytku poistencov.

Počet prijatých prihlášok do Dôvery

80-tisíc

Počet poistencov, ktorí odišli z Dôvery

33-tisíc

Rozdiel

+ 46-tisíc

Počet prijatých prihlášok v porovnaní s minulým rokom stúpol o 60 percent a počet našich poistencov, ktorí odišli do konkurenčných zdravotných poisťovní, klesol o 38 percent.

Predpokladáme, že do konca roka počet našich poistencov ešte porastie. Nových poistencov očakávame z radov novorodencov (takmer každé druhé narodené dieťa na Slovensku je prihlásené do Dôvery) a ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlásia sa do zdravotnej poisťovne.

Do nového roka 2018 by sme mali vykročiť s počtom poistencov, ktorý bude o 60-tisíc vyšší ako na začiatku roka 2017.

Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu poistencov Zaujímavé je, že v roku 2017 v porovnaní s minulým obdobím opäť mierne vzrástol počet ľudí, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu. Naznačuje to, že poistenci si postupne začínajú uvedomovať dôležitosť zdravotného poistenia, záleží im na tom, kto je spoluzodpovedný za ich prístup k zdravotnej starostlivosti.

Výsledky uplynulého prepoisťovacieho obdobia sú pre nás veľkým povzbudením. Počet poistencov, ktorí sa k nám pridali, prekonal naše očakávania. A to aj napriek tomu, že počas posledných septembrových týždňov sme boli svedkami nekalej činnosti zo strany niektorých lekárov. Výsledok je pre nás záväzkom neustále zlepšovať naše služby. Naším cieľom je, aby počet našich poistencov stále rástol. A chceme postupne vyvrátiť teóriu, že ľudí zdravotné poisťovne nezaujímajú,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.