Výsledky grantového programu DôveraPomáha diabetikom

Začiatkom novembra zdravotná poisťovňa Dôvera vyhlásila prvý ročník Grantového programu DôveraPomáha diabetikom. Zamerali sme sa na podporu komunít ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do prevencie, alebo riešenia následkov cukrovky. Zo 48 žiadostí sme napokon vybrali 10, ktoré získajú príspevok v celkovej výške 25 000 eur. 

Publikované: 19. 12. 2017

Grantový program DôveraPomáha diabetikom (GP DPD) nadväzuje na rovnomenný projekt, ktorý Dôvera spustila ešte v roku 2015. Prostredníctvom neho sa snažíme, zatiaľ vo vybraných regiónoch, neskôr na celom Slovensku, pomáhať pacientom a lekárom v boji s týmto celoživotným ochorením. Ku sklonku roka sme sa preto rozhodli vyhlásiť výzvu a podporiť organizácie či individuálnych žiadateľov, ktorí sa aktívne venujú danej problematike.

Hlavným cieľom GP DPD bolo prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom.

V pilotnom ročníku grantového programu sme dostali 48 žiadostí o podporu, ktoré celkovo žiadali o príspevky vo výške 180 315 eur. Z nich sme vybrali 10 komunít, ktorým na realizáciu ich aktivít prispejeme sumou 25 000 eur. Svoje projekty predstavia verejnosti v termíne február až júl 2018.

Administrátorom Grantového programu DôveraPomáha diabetikom je Nadácia pre deti Slovenska.

Podporené organizácie a projekty nájdete TU