Stanovisku k návrhu na zníženie úhrad zdravotnej poisťovne

Zistili sme, že ministerstvo zdravotníctva si dôsledne neplní svoje úlohy a nevykonáva revíziu úhrad liekov, tak ako má.

Aktualizované: 07. 02. 2018

Na lieky sa tak vynakladá viac peňazí z odvodov slovenských pracujúcich, ako by malo a pacienti platia za lieky vyššie doplatky, ako by v skutočnosti mali. Na tomto neporiadku zarábajú farmafirmy, pretože vyššie ceny liekov im prinášajú vyššie zisky. Navrhli sme, aby revízia úhrad liekov bola napravené tak, aby bola v súlade so slovenskou legislatívou.

Dôležité je povedať, že sme podávali návrhy na zníženie úhrady iba v tých referenčných skupinách, ku ktorým existuje porovnateľná referenčná skupina a sú v nej zaradené lieky s nulovým alebo minimálnym doplatkom. Nie je teda pravdou, že pacienti nemajú inú alternatívu. Ku každému lieku, na ktorý sa odvoláva analýza, existuje liek s rovnakou účinnou látkou bez doplatku alebo s nízkym doplatkom.

Ministerstvo vypísalo revíziu úhrad v dostatočnom časovom predstihu, tak aby výrobcovia mali dosť  času na zníženie cien tak, aby nevznikli neúmerné doplatky.  Navyše, ministerstvo aktívne vyzvalo držiteľov registrácie liekov  na zníženie cien. Držitelia registrácie mali teda možnosť znížiť ceny svojich liekov, ale neurobili to.

V prípade liekov, o ktorých by mohli vzniknúť doplatky rádovo v stovkách eur, je väčšina  liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov s osobitným spôsobom úhrady. Nevydávajú sa pacientom na recept vo verejnej lekárni, ale sú vydávané cez nemocničné lekárne. Neplatí pre ne fixný doplatok a výrobca má možnosť dodávať tieto lieky za cenu rovnakú alebo nižšiu ako je úhrada zdravotnej poisťovne podľa kategorizácie. Aj tu  platí, že je dostupná alternatíva bez doplatku alebo s nižším doplatkom v porovnateľnej referenčnej skupine.

Ak by predsa pacient trval na predpise lieku s vyšším doplatkom, je tu možnosť vrátenia časti doplatkov v rámci limitu spoluúčasti pre deti a dôchodcov, ktorú sme uviedli v námietkach.