Denník Pravda porušil Etický kódex novinára - rozhodla TR SR

  Denník Pravda pri informovaní o rokovaniach Dôvery so zástupcami časti lekárov porušil Etický kódex novinára. Potvrdila to Tlačovo-digitálna rada SR vo svojom stanovisku z 13. marca 2018.

Publikované: 19. 03. 2018

Išlo o článok z pera redaktorky Zlatice Beňovej "Lekári pritlačili na Pentu", ktorý v Pravde vyšiel 30. septembra 2017 a obsahoval viacero neprávd hrubo poškodzujúcich dobré meno Dôvery.

Najzávažnejšie lži, ktoré sme v danom článku napadli, boli tieto tvrdenia (citujeme z Pravdy):

  1. "ak nakoniec zmluvy nepodpíšu, klienti poisťovne by mali v ambulancii platiť za prácu doktora ako samoplatcovia. Dôvera totiž sľubuje iba to, že v prípade neúspešných rokovaní im uhradí iba lieky, zobrazovaciu diagnostiku (sono, CT, MR) a laboratórne vyšetrenia."
  2. "kým zväz žiadal plošné navýšenie cien o 10 percent, poisťovňa núkala tri percentá. Kollár tvrdí, že sú pripravení stále diskutovať o kompromise, ktorým môže byť päť percent."

V skutočnosti sme lekárom združeným v organizácii ZAP ponúkali až 11 percentné navýšenie a garantovali sme, že ak sa s lekármi nedohodneme, našim poistencom uhradíme poskytnutú zdravotnú starostlivosť v plnej výške.

Pritom samotná Pravda dva dni pred článkom Zlatice Beňovej uverejnila článok na rovnakú tému, ale z pera redaktorky Žanety Janečkovej, kde boli všetky informácie uvedené správne. Išlo o článok s názvom "Spejú lekári a Dôvera k dohode?" Redakcia Pravdy teda mala k dispozícii správne a aktuálne informácie.

Keďže Pravda uverejnila zavádzajúci článok Zlatice Beňovej, ktorý zneistil státisíce našich poistencov a odmietla uverejniť jeho opravu, obrátili sme sa na Tlačovo-digitálnu radu SR. A tá zlyhanie Pravdy potvrdila, citujeme:

"Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že denník Pravda publikovaním materiálu s názvom Lekári pritlačili na Pentu porušil Etický kódex novinára a to čl. II, ods. 2 kódexu označujúci za hlavnú zásadu , ktorou sa riadi novinár, dôsledné overovanie faktov a čl. III, ods. 17, zaväzujúci novinára po zistení, že zverejnil nesprávnu informáciu, spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu. Tlačová rada vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu upozornenie. Rada zároveň vyzýva vydavateľa denníka Pravda, aby uverejnil toto rozhodnutie po jeho doručení v najbližšom možnom vydaní periodika. "

O neprofesionalite a neserióznosti  vedenia redakcie denníka Pravda hovorí aj skutočnosť, že do dnešného dňa denník nielen že neuverejnil opravu zavádzajúceho článku, ale ani vyššie uvedené rozhodnutie Tlačovo-digitálnej rady SR, hoci ho k tomu rada vyzvala.

Celé znenie rozhodnutia TR SR si môžete prečítať tu.