Zdravotné poisťovne nebudú vydávať preukazy poistencov tým, ktorí majú občiansky preukaz s čipom

Zdravotné poisťovne už nebudú od 1. júla 2018 vydávať klasické preukazy poistencov tým, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom

Aktualizované: 02. 07. 2018

Zmena sa dotkne tých poistencov, ktorí sa po návrate zo zahraničia opätovne prihlasujú do zdravotnej poisťovne, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený alebo tých, ktorí menia zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019.

Musí však byť splnená podmienka, že im bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Poistenec, ktorý má takýto občiansky preukaz, môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, a to bez akéhokoľvek poplatku za jeho vydanie.

Nová legislatíva

Zdravotné poisťovne ročne vydajú svojim poistencom 800-tisíc preukazov poistencov. Od januára je v platnosti nová legislatíva, podľa ktorej sa budú vydávať klasické preukazy poistencov len tým, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom, teda najmä deťom a seniorom.

Asociácia zdravotných poisťovní SR („Asociácia“) upozorňuje, že zdravotné poisťovne v súlade s platnou legislatívou nebudú od prvého júla vydávať klasické plastové preukazy poistencov.

„Dotkne sa to tých poistencov, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom a ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlasujú sa vo svojej zdravotnej poisťovni, tiež tých, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený, ale aj tých poistencov, ktorí sa rozhodnú zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019“, hovorí Katarína Kafková z Asociácie. „U ostatných poistencov zostávajú vydané klasické preukazy poistencov aj naďalej v platnosti“, dodáva Kafková.

Občiansky preukaz s čipom

S touto zmenou počíta aj v tomto roku na plno implementované elektronické zdravotníctvo. Pacient sa tak u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom a  lekár na jeho identifikáciu použije čítačku, do ktorej vloží tento občiansky preukaz. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis. Rovnaký postup platí aj v lekárňach.

Pri návšteve nemocnice by poistenec však už nemal nechávať u sestričky svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom až do ukončenia hospitalizácie, ako to bolo bežne zaužívané pri klasických preukazoch poistencov. Aj nemocnice musia byť zapojené do elektronického zdravotníctva, identifikácia poistenca prebieha rovnako, ako pri návšteve lekára v ambulancii alebo v lekárni.

„Ak by sa však poistenec stretol s istými komplikáciami u svojho lekára, v lekárni alebo v nemocnici, stále môže svoj poistný vzťah  preukázať aj európskym preukazom zdravotného poistenia („modrá kartička“), ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Takýto postup je bežný aj v iných krajinách.

Napríklad v Českej republike klasické preukazy poistencov vôbec nevydávajú a v plnej miere využívajú len európske preukazy zdravotného poistenia“, hovorí Kafková.