Prechodné obdobie súvisiace s novelou zákona 362/2011 platnou od 15. júna 2018

Zdravotná poisťovňa Dôvera po posúdení reálnych možností zapracovania legislatívnej zmeny do ambulantných informačných systémov a hlavne z dôvodu zabránenia negatívneho dopladu na poistencov pri výdaji lieku, súhlasí s prechodným obdobím do 30. septembra 2018, počas ktorého bude pri generickej preskripcii akceptovať predpis liekov aj bez ATC kódu liečiva, resp. bez kódu humánneho lieku.

Aktualizované: 02. 07. 2018

Od 1. októbra bude Dôvera uhrádzať len lieky predpísané v zmysle platnej legislatívy.