Bojovníkom za zdravie darujeme viac ako 160-tisíc eur

V apríli sme vyhlásili už piate kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Každý náš poistenec s akýmkoľvek zdravotným problémom mal možnosť požiadať nás o grant na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Sme jediná poisťovňa, ktorá takýmto spôsobom pomáha svojim poistencom získať financie na zdravotnú starostlivosť, ktorú sú nútení si hradiť z vlastného vrecka.

Publikované: 09. 07. 2018

Viac ako stovka podporených

V poslednom kole Bojovníkov za zdravie vypísalo elektronickú žiadosť 333 našich poistencov. Každú z nich posúdili odborníci z oblasti medicíny a garanti z Nadácie pre deti Slovenska. Nakoniec sme vybrali 118 našich poistencov z celého Slovenska, ktorým venujeme spolu viac ako 162-tisíc eur na absolvovanie potrebnej liečby alebo na kúpu zdravotnej pomôcky, ktorú nie je podľa zákona možné uhradiť z verejného zdravotného poistenia.

Zoznam podporených v aktuálnom jarnom kole nájdete TU.

Bojovníkom za zdravie darujeme viac ako 160-tisíc eur

Najväčší záujem je o rehabilitácie a pomôcky pre diabetikov

Viac ako tretina vybraných žiadateľov môže vďaka grantu absolvovať rehabilitáciu doma alebo v zahraničí. Mnoho žiadateľov využije príspevok na kúpu zdravotných pomôcok, ktoré im pomôžu zlepšiť zdravotný stav (pomôcky pre diabetikov, vozíky, načúvacie prístroje), alebo na pokrytie nákladov za nákup liekov.

S nápadom založiť grantový program, ktorý by pomohol našim poistencom aj nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, sme prišli ešte v roku 2012. Zriadili sme Grantový program Dôvera, ktorý úspešne pomáhal jednotlivcom aj komunitám. Pre vysoký počet žiadostí sme sa rozhodli program rozšíriť a vznikol projekt Bojovníci za zdravie.

„Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne funguje od roku. Vďaka nemu sme podporili už 630 žiadostí našich poistencov, ktorý od nás spolu získali viac ako 770-tisíc eur,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Viac o Bojovníkoch za zdravie sa dozviete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.