Bojovníci, zmeňte slzy smútku na slzy radosti

Od 4. septembra otvoríme ďalšie grantové kolo pre všetkých bojovníkov. Vďaka unikátnemu projektu Bojovníci za zdravie nás všetci naši poistenci s akýmkoľvek zdravotným problémom môžu už po šiestykrát požiadať o finančný príspevok na špeciálnu liečbu, zákrok, či na zdravotnú pomôcku, ktorá im pomôže zlepšiť ich každodenný život.

Publikované: 27. 08. 2018

Bojovníci, zmeňte slzy smútku na slzy radosti Pomoc pre chorých aj znevýhodnených

Za mnohé ošetrenia, zákroky, lieky či zdravotné pomôcky si pacienti na Slovensku zo zákona doplácajú. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nespadá do verejného zdravotného poistenia a pacienti si ju hradia sami nech sú poistencami akejkoľvek zdravotnej poisťovne. Dôvera ako jediná poisťovňa pomáha svojim poistencom získať financie na zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona.

Prerozdelili sme už viac ako 900-tisíc eur

Vďaka finančným príspevkom z grantového programu sme na ceste za zdravím pomohli už viac ako 750 bojovníkov. Prispeli sme im na nákup invalidných vozíkov, zdravotníckych pomôcok, či liekov. Desiatky našich poistencov absolvovali rehabilitácie, operácie, zdravotnícke zákroky alebo ošetrenia v zahraničí.

Tu nájdete príbehy podporených žiadateľov.

Vyplňte žiadosť, posúdime ju

V termíne od 4.9. do 4.10. otvárame nové kolo grantového programu Bojovníci za zdravie vďaka ktorému nás môžete požiadať o finančný príspevok, ktorý využijete na zlepšenie svojho zdravia. Príspevok môžu získať len naši poistenci, bez ohľadu na vek.

Treba splniť dve hlavné podmienky

  • Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
  • Liečba alebo pomôcka nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca.  

Ako získať grant

  • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk.  
  • V čase od 4. septembra do 4. októbra vyplňte elektronickú žiadosť, ktorú nájdete v časti Požiadať o grant.
  • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
  • Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Na čo môžete použiť príspevok

Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:

  • úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
  • rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
  • zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
  • absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby.

Všetky žiadosti starostlivo a odborne posúdia odborníci z oblasti medicíny a farmácie ako aj garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20-ročné skúsenosti.