DôveraLab používa 7500 lekárov

Pre lekára je služba DôveraLab zdrojom aktuálnych údajov o tom, aké laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia má pacient naplánované a aké sú výsledky tých posledných.

Aktualizované: 15. 08. 2019

Viac ako 7500 lekárov DôveraLab používa 7500 lekárov

DôveraLab používa viac ako 7500 lekárov a k dispozícii majú informácie o ôsmich miliónoch vyšetrení. Overovanie existujúcich žiadaniek na vyšetrenia každým mesiacom stúpa. To znamená, že pri vyšetrovaní pacienta si lekári čoraz častejšie overujú, či pacient náhodou nemá nejaké laboratórne vyšetrenie. Tieto počty budú stúpať zapájaním ďalších ambulancií a nemocníc.

Naším cieľom však nie je iba prezeranie existujúcich žiadaniek na vyšetrenia, ale aj prezeranie výsledkov a tým zníženie zbytočných duplicitných vyšetrení. Tak ako služba Bezpečné lieky online, aj DôveraLab sa zdieľaním informácií o laboratórnych a zobrazovacích vyšetreniach stáva nástrojom na efektívnu, kvalitnú a bezpečnú liečbu. Pre lekára je zdrojom aktuálnych údajov o tom, aké laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia má pacient naplánované a aké sú výsledky tých posledných.

DôveraLab pre všetkých

Od marca do mája 2018 bola služba spustená v pilotnej prevádzke. Používalo ju deväť nemocníc a jedna poliklinika. V súčasností už máme zapojených viac ako 2800 poskytovateľov - nemocníc, polikliník alebo ambulantných lekárov. Počas pilotnej prevádzky sa nevyskytol žiadny vážny problém. Po týchto skúsenostiach sme zapájali ďalších poskytovateľov a od 1. septembra sme DôveraLab spustili plošne.