Informácia pre PZS: Preskripcia cez ezdravie na prelome rokov

Elektronické recepty predpísané v roku 2018 tým poistencom, ktorí vymenili zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019, je možné vybrať bezpapierovo len do 31. decembra 2018.

Aktualizované: 31. 12. 2018

Keďže nová zdravotná poisťovňa nedisponuje elektronickým záznamom o receptoch z roku 2018, nemôže lekárni sprístupniť informácie z takého receptu, aby si poistenec mohol vybrať liek alebo zdravotnícku pomôcku.

Z tohto dôvodu odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby pacientom, ktorí menia zdravotnú poisťovňu, vystavili v tomto prechodnom období recept aj v papierovej forme. Papierový recept tak pacienti budú môcť použiť v ktorejkoľvek lekárni aj po 1. januári 2019.