Dočasne budeme akceptovať aj niektoré chybné dispenzačné záznamy

Vieme, že prechod na nový spôsob zúčtovania, ktorý vyplynul zo zmien v legislatíve, nie je jednoduchý. Vidíme to napríklad aj na vysokom počte chybných dispenzačných záznamov, ktoré k nám prichádzajú.

Aktualizované: 04. 07. 2019

Preto sme sa rozhodli vyjsť vám v ústrety. Do 31. augusta 2019 zavádzame prechodné obdobie, počas ktorého budeme akceptovať aj niektoré chybné dispenzačné záznamy. Podrobnosti uvádzame ďalej.

Počas nášho zvýšeného dohľadu nad procesom nového zúčtovania sme identifikovali dispenzačné záznamy týkajúce sa liekov a zdravotníckych pomôcok, pri ktorých bola nesprávne vykázaná cena. Chýbala v nich jedna z cien pred zľavou (pôvodná cena pre pacienta alebo pôvodná cena hradená zdravotnou poisťovňou). Pri takých záznamoch by sme za bežných okolností mali odmietnuť úhradu. No v snahe o plynulý a bezproblémový prechod na nový systém zúčtovania ich budeme počas prechodného obdobia akceptovať.

Keďže po ukončení prechodné obdobia už nebude možné chybné výkazy akceptovať, prosíme vás o správnu implementáciu vykazovania cien v zmysle nižšie uvedených pravidiel do vašich informačných systémov. Pravidlá platia pre lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Povinné sú: CenaVykazana (cena ZP po zľave), CenaHradenaPoistencom (cena poistenca po zľave)

Nepovinné sú: CenaVykazanaPredZlavou, CenaHradenaPoistencomPredZlavou

Zároveň však platí:

  • ak sa vykazuje cena pre zdravotnú poisťovňu (ZP) pred zľavou, musí sa vykazovať aj cena pred zľavou pre poistenca,
  • ak sa vykazuje cena pred zľavou pre ZP (CenaVykazanaPredZlavou), musí sa rovnať cene pre ZP po zľave (CenaVykazana), pretože ZP sa od ukončenia zľavového systému zo zákona v roku 2013 zľavy neposkytujú,
  • ak sa vykazuje cena pred zľavou pre poistenca (CenaHradenaPoistencomPredZlavou), musí byť rovná alebo vyššia ako cena po zľave pre poistenca (CenaHradenaPoistencom).

Na záver si dovoľujeme upozorniť, že naše informačné systémy kontrolujú, či nie sú vykazované ceny vyššie ako ceny uvedené v platnej kategorizácii. Preto odporúčame, aby ste si skontrolovali, či používate platný Zoznam kategorizovaných liekov.

Naším spoločným záujmom je čo najrýchlejšie a bezproblémovo zvládnuť prechod na nový spôsob zúčtovania lekárenskej starostlivosti. Veríme, že sa nám to spoločne podarí.