Nové oddelenie vo svidníckej nemocnici lieči prvých dôverákov

Nemocnica vo Svidníku vybudovala vďaka finančnej podpore Dôvery nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré slúži dospelým pacientom pri liečbe ortopedických či neurologických ochorení, po úrazoch aj operáciách. Jeho služby zatiaľ môžu využívať bezplatne len poistenci Dôvery.

Publikované: 19. 09. 2019

Nové oddelenie vo svidníckej nemocnici lieči prvých dôverákov Nové pracovisko nahradilo bývalé gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Okrem rehabilitačnej časti je tu situovaná aj neurológia. Práve úzka spolupráca týchto dvoch oddelení a včasná rehabilitácia má výrazne zlepšiť celkovú úspešnosť liečby pacientov s náročnými diagnózami.

„Včasnou rehabilitáciou pacienta na lôžku dokážeme výrazne skrátiť čas potrebný na návrat do aktívneho života. Toto spojenie by malo pomôcť ešte zlepšiť výborné medicínske výsledky, ktoré neurológia dosahuje napríklad pri liečbe cievnych mozgových príhod,“ vysvetlil Slavko Rodák, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.

Nové oddelenie vo svidníckej nemocnici lieči prvých dôverákov Svidnícka nemocnica postupne prechádza viacerými zmenami. Jej dlhodobou stratégiou je zamerať sa viac na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach ako je chirurgia a interná medicína, pretože práve tieto služby pacienti najviac vyhľadávajú.
Nové oddelenie FRO má v tomto momente zmluvu iba s Dôverou. Okrem toho na oddelení vďaka našej finančnej podpore vybudovali pre pacientov novú telocvičňu a nadštandardnú izbu pre hospitalizovaného pacienta s vlastným sociálnym zariadením a komfortnou posteľou.

Nové oddelenie vo svidníckej nemocnici lieči prvých dôverákov  „Otvorenie nového oddelenia vnímame ako dôležitý krok v novom smerovaní nemocnice. Ako chirurg môžem potvrdiť, že práve rehabilitácia vedená odborníkmi pomáha pacientom po úrazoch alebo čoraz vyššiemu počtu pacientov po cievnych mozgových príhodách vrátiť sa do plnohodnotného života. Teší ma, že naši poistenci môžu služby nového pracoviska využívať ako prví,“ povedal Marián Faktor, člen predstavenstva Dôvery.