Máme online prepojenie s úradmi v krajinách EÚ

So susedmi spoza rieky Morava komunikujeme online už dva roky. Ročne si vzájomne vymeníme 16-tisíc žiadostí týkajúcich sa poistných vzťahov našich poistencov. Pomáha nám to odbúravať byrokraciu a zrýchľovať tok informácií medzi nami a siedmimi tamojšími zdravotnými poisťovňami či sociálnou poisťovňou.

Publikované: 22. 10. 2019

Máme online prepojenie s úradmi v krajinách EÚ

Anglická skratka EESSI, v plnom znení Electronic Exchange of Social Security Information, slúži na pomenovanie online prepojenia Dôvery s krajinami Európskej únie. V týchto krajinách existuje viac ako 3800 rôznych inštitúcií, s ktorými sme doposiaľ komunikovali štandardnou, t.j. listovou formou. Ročne sme takto vybavili približne 25-tisíc žiadostí.

Od  7. októbra sme v online spojení so všetkými členskými štátmi Európskej únie. Niektoré inštitúcie síce zatiaľ nie sú pripojené so všetkými dôležitými procesmi, plný nábeh sa očakáva do konca júna 2020. Krajiny, kde sa hýbe najviac Slovákov a Sloveniek, sú však už online. Okrem Česka máme na mysli Rakúsko, Maďarsko a Poľsko.

Výhody, ktoré online prepojenie prináša poistencom:

  • rýchlejšia refundáciu nákladov poistencom, ktorí boli ošetrení v krajinách EÚ a zaplatili za  zdravotnú starostlivosť (formuláre E126)
  • vyšší komfort prinesie aj zrýchlený proces vydávania preukazu poistenca slovenským poistencom, ktorí sú poistení v inom štáte EÚ a majú bydlisko v Slovenskej republike