Zmena v povinnom očkovaní detí

V očkovacom kalendári na rok 2020 nastala zmena v očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Preočkovanie druhou dávkou, ktoré pôvodne absolvovali deti v 11.roku života, sa presúva na skorší vek. Po novom ho deti absolvujú v 5.roku života. Úprava očkovacej schémy vychádza z odporúčania Pracovnej skupiny pre imunizáciu po zhodnotení imunologického prehľadu v SR.

Publikované: 22. 01. 2020

„Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky očkovacej látky proti MMR do 5. roku života považujeme vzhľadom na nedávne epidémie osýpok na Slovensku a v Európe za potrebný krok. V epidémiách osýpok chorľavejú najmä deti, teda najzraniteľnejšia skupina populácie," vysvetľuje na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR hlavný hygienik SR Ján Mikas. Dodal, že v súčasnom období klesajúcej zaočkovanosti na Slovensku aj v štátoch Európskej únie, ako aj  vzhľadom na zvýšenú migráciu a cestovanie, zabezpeční podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 5. roku života väčšiu a efektívnejšiu ochranu detí proti osýpkam.

Očkovanie je plne hradené zdravotnou poisťovňou. Ak sa rozhodnete očkovať dieťa vakcínou Priorix-Tetra, ktorá je s doplatkom (vakcína proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam), doplatok za vakcínu vám vrátime. Ak ide o deti očkované v 5. roku života, doplatok nad 10 eur vrátime prostredníctvom tzv. limitu spoluúčasti. Ak ide o deti preočkované v 11. roku života, vrátenie doplatku si môžete uplatiť v rámci výhody 200+200. 

Zmena v povinnom očkovaní detí