Nové vyhľadávanie na webe pozná lekárov aj po mene

Vylepšili sme vyhľadávanie, prepracovali zobrazovanie informácií o poskytovateľoch, zariadeniach alebo lekároch a k tomu pridali tri nové overenia. Pozrite si, ako tieto novinky fungujú.

Publikované: 04. 06. 2013

Vyhľadávajte aj podľa mena lekára

Začnite do vyhľadávacieho poľa na webe písať meno zmluvného lekára Dôvery a vyhľadávač ho bude poznať:

Nové vyhľadávanie na webe pozná lekárov aj po mene

Nová logika vyhľadávania

Už po 3 zadaných znakoch uvidíte ponuku rozdelenú na tri oblasti:

  • poskytovateľov  - poskytovateľov ako právnických osôb, prevádzky ako pracoviská a lekárov,
  • pobočky - čiže pobočky Dôvery,
  • obsah z webu - stránky na dovera.sk, kde sa zadaný reťazec alebo pojem vyskytuje.

Ak sa vám napriek tomu nepodarí nájsť, čo hľadáte, zo spodu "roletky" nám môžete rovno napísať.

Nové vyhľadávanie na webe pozná lekárov aj po mene

Prerobili sme profilové stránky

Detailné informácie o poskytovateľoch Dôvery si tiež prešli výraznou plastikou. Sú navzájom prepojené logikou poskytovateľ > prevádzka > lekár:

  • POSKYTOVATELIA - majú v profile zmluvy a svoje prevádzky;
  • PREVÁDZKY - v detaile nájdete jej typ starostlivosti a odborné zameranie, vrátane zoznamu lekárov. Ak značka na mape nie je správna, môžete ju jednoducho zodvihnúť a premiestniť. Príde nám informácia a my ju preveríme;
  • LEKÁRI - V profile lekára zistíte, kde lekár pracuje a čo tam robí. Nájdete zoznam prevádzok, v ktorých pracuje, aj s jeho/jej zameraním.

Nové rozšírené vyhľadávanie

Vyhľadávanie rozšírené o filter na odbornosti a typy zdravotnej starostlivosti, nájdete ho na linku "Poskytovatelia" v pätičke alebo na vlastnej subdoméne poskytovatelia.dovera.sk.

Tri nové overenia

Overenie úväzku a platnosti lekára u poskytovateľa - overuje úväzok alebo či lekár u daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pracuje. Overenie pracoviska poskytovateľa - je na kontrolu platnosti a zmluvnosti ambulancie, oddelenia alebo pracoviska. Nájdete ich v pätičke webu, v položke Aplikácie.