Bezpečné lieky a mobilná aplikácia Dôvera získali ceny ITAPA

Na odovzdávaní 12. ročníka Ceny ITAPA, súťaži o najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy, sme získali až tri ocenenia. V kategórii Zlepšovanie procesov porota ocenila projekt Bezpečné lieky Hlavnou cenou ITAPA a mobilná aplikácia okrem Špeciálnej ceny eFocus za komunikáciu získala Striebornú cenu ITAPA v kategórii Nové služby.

Publikované: 14. 11. 2013

  Bezpečné lieky a mobilná aplikácia Dôvera získali ceny ITAPA

Bezpečné lieky víťazom

Bezpečné lieky získali hlavnú cenu v kategórii Nové služby. Službu ocenili ako "projekt výnimočný predovšetkým zásadným zvýšením miery informovanosti lekárov a lepšej organizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti". 

„Som mimoriadne rád za prvé miesto práve tejto služby. Je neoceniteľnou pomôckou pre lekárov pri predpisovaní liekov a prínosom pre zdravie pacientov,“ uviedol generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

O čom táto služba je? Kombinácie niektorých liekov majú nežiaduce účinky, napríklad u poistencov Dôvery sme vlani zaznamenali milión interakcií. Deväť z desiatich poistencov sa dožaduje upozornenia na možné liekové interakcie a práve vďaka službe Bezpečné lieky vidia lekári a pacienti v Elektronickej pobočke nielen celú preskripciu, ale najmä to, či sa užívané a predpísané lieky navzájom ovplyvňujú. Rodičia si vedia takto skontrolovať aj lieky svojich detí poistených v Dôvere. 

Všetko o službe Bezpečné lieky sa dozviete tu.

Mobilná aplikácia Dôvera s dvoma cenami

Mobilná aplikácia získala striebornú Cenu ITAPA za "prelomové zlepšenie miery informovanosti pacientov a využitím mobilnej cesty komunikácie" a špeciálnu Cenu eFocus za komunikáciu, kde porota ocenila invenčnú formu prezentácie funkcionalít, rovnako ako aj úroveň komunikácie o službe v printovej forme i v sociálnych sieťach.

Vďaka tejto aplikácii si môžete ako prvý na Slovensku vyskúšať mHealth, v ktorom nájdete:

  • preukaz: nájdete tu nielen svoj národný preukaz poistenca, ale aj Európsky preukaz poistenca,
  • geolokalizácia: adresy a otváracie hodiny lekární, pohotovostí, pobočiek Dôvery a odberných miest pre darovanie krvi,
  • zdravotná karta: prehľad o návštevách u všetkých zmluvných lekárov, o diagnózach, predpísaných liekoch a tiež ako sa znesú s inými liekmi, koľko ste za ne zaplatili a či ste mohli ušetriť,
  • jediné miesto, kde nájdete pohromade otváracie hodiny pohotovostných lekární na Slovensku,
  • prepojenie s projektom mojakrvnaskupina.sk – darovať krv a zachrániť niekomu život bude odteraz ešte ľahšie,
  • SOS karta prvej pomoci s najdôležitejšími údajmi o vašom zdravotnom stave podľa vášho rozhodnutia,
  • push notifikácie vám pripomenú preventívne prehliadky, upozornia na liekové interakcie a dozviete sa o schválenej hospitalizácii.

Všetko o mobilnej aplikácii sa dozviete tu.

Dôvera tak už druhý rok po sebe získala výnimočné ocenenia za služby pre svojich klientov. „Je to pre nás dôkaz, že sme lídrom na trhu v informatizácii zdravotníctva. Ocenenia pre nás znamenajú, že svoju prácu robíme dobre a má zmysel,“ vyjadril svoje nadšenie riaditeľ úseku financií Radomír Vereš.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. je súkromná obchodná spoločnosť a nie je subjektom verejnej správy. Podľa ust. § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme však povinnou osobou pre účely tohto zákona a sme teda povinní vytvárať, prevádzkovať a rozvíjať Elektronickú pobočku v súlade s týmto zákonom.