Aktuality

Najčastejšie problémy pri vykazovaní lekárenskej starostlivosti
18.04.2019

Najčastejšie problémy pri vykazovaní lekárenskej starostlivosti

Vykazovanie lekárenskej starostlivosti formou dispenzačných záznamov v praxi prinieslo niekoľko otázok, s ktorými si poskytovatelia niekedy nevedia dať rady alebo ich uvádzajú nesprávne. Ponúkame vám prehľad tých najčastejších aj s našimi odporučeniami.
Čítajte ďalej
Dôvera poskytne granty na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
17.04.2019

Dôvera poskytne granty na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

Projekt Bojovníci za zdravie sme sa rozhodli rozšíriť aj pre právnické osoby. O grant nás môžu od 16. apríla požiadať zdravotnícke zariadenia aj organizácie, ktoré sa starajú o chorých či hendikepovaných.
Čítajte ďalej
Bojovníci, zmeňte slzy smútku na slzy radosti
01.04.2019

Bojovníci, zmeňte slzy smútku na slzy radosti

Od 2. apríla otvoríme siedme kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Všetci naši poistenci s akýmkoľvek zdravotným problémom nás môžu požiadať o finančný príspevok na liečbu, zákrok či na zdravotnú pomôcku, ktorá im pomôže v boji za lepším zdravím.
Čítajte ďalej
Novinka: Recepty v mobile urýchlia výdaj v lekárni
06.02.2018

Novinka: Recepty v mobile urýchlia výdaj v lekárni

Od januára 2018 sa lekárnici môžu stretnúť s poistencami, ktorí si budú chcieť svoj recept vybrať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera. Ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku ju totiž rozširujeme o elektronický recept s čiarovým kódom. Pacientom poisteným v Dôvere ho môže predpísať lekár a vydať lekáreň, ak majú službu Bezpečné lieky online alebo štátny Modul erecept.
Čítajte ďalej
Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné
25.10.2017

Riešenie dlžníkov u poskytovateľov je dobrovoľné

V októbri uplynuli tri roky, odkedy sme spustili na Slovensku ako prví online elektronickú službu dostupnú v softvéri poskytovateľov s názvom Bezpečné lieky online.
Čítajte ďalej
Bezpečné lieky online súčasťou národného ezdravia
22.08.2017

Bezpečné lieky online súčasťou národného ezdravia

Zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli na spolupráci pri zavádzaní elektronizácie zdravotníctva. Existujúce elektronické služby poisťovní na predpis a výdaj liekov a pomôcok, čiže aj Bezpečné lieky online, sa stávajú súčasťou štátneho Modulu erecept. Pre predpisujúcich lekárov, lekárne a výdajne bude využívanie Modulu povinné od 1. januára 2018.
Čítajte ďalej