Požiadať o grant

Ďalšie grantové kolo programu Bojovníci za zdravie otvoríme už čoskoro. Najbližšie sa do grantového programu môžete prihlásiť v apríli 2018.
  • Výsledky 1.kolo 2017


    Podporený žiadateľ
    Kraj
    Výška podpory (eur)
    Účel podpory
    MAREK O.
    14 rokov
    KE
     2.000
    rehabilitačnú pomôcku
    JAKUB K.
     
    6  rokov
    TN
    1.200
    pomôcka na monitoring glykémie
    LEA P.
     
    9 rokov
    TN
    1.150
    rehabilitácie
    MICHAEL V.
     
    2 roky
    PO
     1.200
    pobyt v kúpeľoch a rehabilitácie
    DAVID R.
     
    12 rokov
    BB
      3.000
    rehabilitačný pobyt
    SAMUEL S.
     
    12 rokov
    TT
    2.000
    rehabilitačný pobyt
      VALERIJ B
    12 rokov
    BA
    1.200
    terapie a rehabilitačné plávanie
    MARIKA B.
     
    22 rokov
    ZA
    500
    laserové ošetrenie jazvy
    LUKAS M.
     
    4 roky
    TN
    1.200
    senzor na meranie glykémii
    LENKA K.
    32 rokov
    KE
    675
    zákrok - IncontiLase
    ALŽBETA A.
     
    3 roky
    BA
    1.000
    senzor na meranie glykémie
    BIBIÁNA B.
    4,5 roka
    BA
    2.000
    rehabilitačný pobyt TheraSuit program
    VLADIMÍR F.
     
    64 rokov
    NR
    250
    liečbu oboch dolných končatín, skleroterapia  
      JÁN M. 
    2 roky
    BB
    800
    liečbu v Centre na epilepsiu v Brne  
    ŽOFIA B.
    74 rokov
    PO
    900
    kyslíkový koncentrátor
    JERGUŠ V.
     
    0.6 roka
    BB
    1.000
    rehabilitačný pobyt
    IVANA K
    29 rokov
    ZA
    1.439
    transparentné antimikrobiálne krytie katétra
    ERIK Z.
    18 rokov
    NR
    2.000
    operáciu po redukcií telesnej hmotnosti
    NELA M.
    2 roky
    BB
    7950
    rehabilitačný pobyt a , nákup pomôcok
    PETER L.
    10 rokov
    NR
    700
    hipoterapia  
    HELENA G.
    64 rokov
    PO
    300
    inverznú lavicu, cvičebné pomôcky
    MATEJ J.
    16 rokov
    NR
    1.950
    špeciálne upravený kočík
    EMÍLIA K.
    81 rokov
    TT
    350
    bezdrôtové slúchadlá pre nedoslýchavých
    JURAJ K.
    9 rokov
    TT
    2.500
    rehabilitačný pobyt
    NINA P.
    2,5 roka
    PO
    900
    rehabilitačný pobyt 
    MARIANA P.
    56 rokov
    TT
    3.000
    rehabilitačný pobyt
    ALEX S.
    10 rokov
    KE
    600
    rehabilitačný bicykel  
    MARCO O.
    13 rokov
    TT
    700
    rehabilitácie
    EMA H.
    2 roky
    KE
    1.440
    rehabilitáciu metódou Bobath 
    MARIÁN L.
    40 rokov
    BA
    376
    rehabilitáciu SM cvičenie Praha
    MAREK T.
    11 rokov
    ZA
    500
    canisterapiu
    ALEXANDRA M. 
    7 rokov
    BA
    915
    prenosný prístroj na inhaláciu
    TERÉZIA G.
    8 rokov
    ZA
    600
    batérie do Kochleárneho implantátu Nucleus 
    HELENA H.
    74 rokov
    TN
    200
    úhradu umelej šošovky (PC IOL)
    LUKÁŠ CH.
    8 rokov
    BB
    1.500
    set na kontinuálne meranie glykémie
    ANNA M.
    65 rokov
    PO
    500
    kúpeľnú starostlivosť
    EMA K.
    8 rokov
    TT
    1.500
    intenzívny 2 - týždňový rehabilitačný
    ELIZABETA K.
    3 roky
    BA
    900
    rehabilitačný pobyt
    MAREK P.
    7 rokov
    TN
    1.250
     nákup senzorov k monitoringu glykémie
    VLADIMÍR V.
    52 rokov
    TT
    350
    kúpeľnú liečbu typu B
    FREDERIKA L.
    22 rokov
    ZA
    110
    ošetrenie zubov
    ZUZANA B.
    23 rokov
    PO
    900
    rehabilitácie
    SAMUEL H.
    2 roky
    KE
    3.100
    rehabilitačný pobyt
    ANDREW K.
    5 rokov
    PO
    100
    ortopedickú obuv
    EMA ELENA S.
    3 roky
    TN
    3.078
    rehabilitačné liečenie
    STANISLAV K.
    68 rokov
    TT
    3.000
    rehabilitáciu a cvičenie
    ILDIKÓ K.
    28 rokov
    NR
    1.060
    dofinancovanie invalidného vozíka
    LADISLAV K.  
    3 roky
    KE
    900
    rehabilitácia
    JARMILA M.
    53 rokov
    BB
    500
    zubný mostík
    SABINA K.
    3 roky
    TN
    1.000
    rehabilitačné pobyty Bobath Terapia
    CHARLOTTE S.
    5 rokov
    KE
    580
     2 týždňový rehabilitačný pobyt
    MAREK J.
    5 rokov
    BA
    1.679
    Špeciálne chodítko MUSTANG
    ANNA J.
    54 rokov
    TN
    1.020
    zdravotnícky prístroj BIOPTRON MedAll
    JÁN S.
    52 rokov
    PO
    2.060
    neurorehabilitačné centrum
    DAMIÁN H.
    2 roky
    KE
    1.000
    intenzívny TheraSuit rehabilitačný progra
    MÁRIA D.
    37 roky
    BB
    300
    parochňa a lieky na posilnenie imunity
    KRISTIÁN V.
    12 rokov
    BB
    1.800
    rehabilitáciu Therasuit
    ANNA M.
    81 rokov
    TN
    118,50
    kompenzačnú pomôcku telefón pre nedoslýchavých GEEMARC AMPLIPOWER 50
    NICOLAS H.
    4 roky
    PO
    650
    rehabilitáciu na 2-týždne
    NICOLAS M.
    3 roky
    KE
    780
    rehabilitácie Therasuit
    REGINA G.
    41 rokov
    BA
    400
    snímateľnú zubnú protézu
    VERONIKA O.
    18 rokov
    KE
    600
    senzory k inzulínovej pumpe
     DARINA K.
    65 rokov
    ZA
    200
    ošetrenie zubov
    EMÍLIA J.
    51 rokov
    BB
    500
    celotelovú kryoterapiu ako podpornú liečbu
    JAKUB Z.
    6,5 roka
    TT
    1000
    pobyt v rehabilitačnom centre
    ALEX M.
    11 rokov
    NR
    470
    inzulínový senzor
    NINA Z.
    2 roky
    KE
    750
    prístroj na kontinuálne meranie glukózy
    MONIKA M.
    46 rokov
    KE
    300
    kúpeľnú liečbu
    JAKUB E.
    3 roky
    TN
    900
    3-týždňový rehabilitačný pobyt
    IMRICH M.
    53 rokov
    NR
    260
    ortopedický matrac
    MICHAL D.
    11 rokov
    ZA
    3.750
    špecializovaný liečebný pobyt
    ŠTEFAN O.
    50 rokov
    KE
    1.700
    aplikácia kmeňových buniek do bedrových kĺbov
    MICHAL V.
    37 rokov
    BB
    643,50
    úhradu šošovky
    DÁVID H.
    4 roky
    KE
    3.000
     rehabilitačný pobyt
    TATIANA D.
    5 rokov
    BB
    .400
    úhradu sprievodcu na kúpeľnú liečbu s dieťaťom
    DAGMARA V.
    74 rokov
    TT
    290
    injekčnú liečbu do kĺbov a rehabilitáciu
    JOZEF Z.
    25 rokov
    TN
    1.500
    extrakciu zubov a  zubné implantáty
    SEBASTIAN B.
    1 rok
    TT
    3.000
    rehabilitačný pobyt
    DANIELA D.
    68 rokov
    ZA
    424,50
    liečebné procedúry v kúpeľoch
    EMÍLIA G.
    58 rokov
    TN
    1.000
    liečbu osteoporózy metódou magneticko rezonančnej terapie
    ANDREA H.
    42 rokov
    PO
    3.000
    zákrok umelého oplodnenia
    DANIEL S.
    13 rokov
    KE
    1.380
    rehabilitačný  program TheraSuit
    Daniel H.
    11 rokov
    ZA
    320
    preplatenie liečby a kontrol v AT
    FILIP B.
    2,5 roka
    TN
    5.432
    invalidný vozík s elektrickým pohonom
    KRIŠTOF C.
    2,5 roka
    NR
    3.000
     kúpu špeciálneho detského kočíka
    NELA C.
    6 rokov
    BB
    490,40
    kúpu prístroja pulzný oximeter PM10N
    FRANKO R.
    7 rokov
    TT
    643
    špeciálne polohovacie lehátko
    MIROSLAV Š.
    42 rokov
    BA
    1.000
    rehabilitácie a zdravotné pomôcky
    IMRE S.
    65 rokov
    NR
    1.000
    elektrický trojkolesový motocykel
    HELENA H.
    68 rokov
    NR
    1.320
    terapiu v hyperbarickej komore
    MICHAL S.
    1 rok
    BB
    1.800
    rehabilitačné cvičenie metódou TheraSuit
    DANIEL K.
    17 rokov
    BB
    400
    doplatok za operačný zákrok
    MATÚŠ M.
    15 rokov
    ZA
    700
    ubytovanie pre sprievodcu v kúpeľoch
    NOEMI O.
    3 roky
    TT
    1.500
    rehabilitačný pobyt
    FABIAN S.
    7 rokov
    TT 2.500
    operáciu Ulzibat v Kladne
    FRANTIŠEK M.
    65 rokov
    NR
    1.800
    liečbu pomocou metódy rTMS (repetičná transcraniálna magnetická stimulácia)
    VALERIE Č.
    2,5 roka
    BA
    2.450

    prístroj na kontinuálne monitorovanie glykémie
    JANA P.
    55 rokov
    TN
    150
    rehabilitáciu a nákup pomôcky po TEP kolena
    PATRIK O.
    19 rokov
    PO 250
    korekciu ľavého ucha
    BERNARD V.
    6 rokov
    PO
    1.500
    ABA terapiu a pobyt v centre pre autistické deti
    MARTIN G.
    17 rokov
    PO
    800
    rehabilitácia
    JAKUB V.
    6 rokov
    BB
    2.510
    špeciálne chodítko GRILLO
    JÁN M.
    65 rokov
    BB
    88,50
    lieky
    MÁRIA F.
    37 rokov
    NR
    250
    špeciálne podprsenky a plavky po mastektomii
    JOZEF S.
    52 rokov
    ZA
    3000
    rehabilitačný pobyt
    SÁRA B.
    0,4 roka
    NR
    liečbu vrodenej vývojovej vady oboch nôh PEC
    SILVIA B.
    41 rokov
    BA
    3.000
    abdominoplastiku, operáciu pruhu
     JANA G.
    52 rokov
    TT
    1.084
    liečbu diabetickej nohy v hyperbarickej komoreV
    OĽGA Ď.
    43 rokov
    NR
    3.000
    rehabilitačný pobyt
    JÁN V.
    6 rokov
    BA
    2.250
    terapiu EEG BIOFEEDBACK
    ŽOFIA M.
    12 rokov
    PO
    1500,00
    intenzívnu rehabilitáciu
    LEO S.
    11 rokov
    BB
    414
    inhalačný prístroj Aeroneb Go
    ALEX Z.
    8,5 roka
    TN
    1.500
    rehabilitačné pomôcky
    MARTIN H.
    30 rokov
    ZA
    1.000
    rekonštrukciu chrupu
    RÓBERT M.
    60 rokov
    TN
    250
    preplatenie testov na onkomarkery
    JAKUB D.
    64 rokov
    BA
    500
    zakúpenie vitamínov a doplnkov výživy
    ANNA S.
    54 rokov
    PO
    300
    vitamíny na podporu imunity počas liečby
    JÁN H.
    4 roky
    KE
    2.000
    rehabilitačný pobyt
    VERONIKA U.
    4 roky
     BB 450
     prenosné kúpeľné sedadlo
    NICOLAS M.
    4 roky
     TN 480 rehabilitačný pobyt
    MAXIMILIÁN K.
    3 roky
     BA 699špeciálnu pomôcku Grid 3 - špeciálny program na hlasový výstup pre náhradnú komunikáciu
     VIKTÓRIA K.
    1 rok
     TN 300 rehabilitácie Vojtovou metódo
    FRANTIŠEK MICHAL Ď.
    0,2 roka
     ZA 2.200 liečbu diagnózy PEC