Požiadať o grant

Jesenné kolo je uzavreté. O príspevok nás môžete požiadať opäť na začiatku apríla.
 • Výsledky 1.kolo 2017


  Podporený žiadateľ
  Kraj
  Výška podpory (eur)
  Účel podpory
  MAREK O.
  14 rokov
  KE
   2.000
  rehabilitačnú pomôcku
  JAKUB K.
   
  6  rokov
  TN
  1.200
  pomôcka na monitoring glykémie
  LEA P.
   
  9 rokov
  TN
  1.150
  rehabilitácie
  MICHAEL V.
   
  2 roky
  PO
   1.200
  pobyt v kúpeľoch a rehabilitácie
  DAVID R.
   
  12 rokov
  BB
    3.000
  rehabilitačný pobyt
  SAMUEL S.
   
  12 rokov
  TT
  2.000
  rehabilitačný pobyt
    VALERIJ B
  12 rokov
  BA
  1.200
  terapie a rehabilitačné plávanie
  MARIKA B.
   
  22 rokov
  ZA
  500
  laserové ošetrenie jazvy
  LUKAS M.
   
  4 roky
  TN
  1.200
  senzor na meranie glykémii
  LENKA K.
  32 rokov
  KE
  675
  zákrok - IncontiLase
  ALŽBETA A.
   
  3 roky
  BA
  1.000
  senzor na meranie glykémie
  BIBIÁNA B.
  4,5 roka
  BA
  2.000
  rehabilitačný pobyt TheraSuit program
  VLADIMÍR F.
   
  64 rokov
  NR
  250
  liečbu oboch dolných končatín, skleroterapia  
    JÁN M. 
  2 roky
  BB
  800
  liečbu v Centre na epilepsiu v Brne  
  ŽOFIA B.
  74 rokov
  PO
  900
  kyslíkový koncentrátor
  JERGUŠ V.
   
  0.6 roka
  BB
  1.000
  rehabilitačný pobyt
  IVANA K
  29 rokov
  ZA
  1.439
  transparentné antimikrobiálne krytie katétra
  ERIK Z.
  18 rokov
  NR
  2.000
  operáciu po redukcií telesnej hmotnosti
  NELA M.
  2 roky
  BB
  7950
  rehabilitačný pobyt a , nákup pomôcok
  PETER L.
  10 rokov
  NR
  700
  hipoterapia  
  HELENA G.
  64 rokov
  PO
  300
  inverznú lavicu, cvičebné pomôcky
  MATEJ J.
  16 rokov
  NR
  1.950
  špeciálne upravený kočík
  EMÍLIA K.
  81 rokov
  TT
  350
  bezdrôtové slúchadlá pre nedoslýchavých
  JURAJ K.
  9 rokov
  TT
  2.500
  rehabilitačný pobyt
  NINA P.
  2,5 roka
  PO
  900
  rehabilitačný pobyt 
  MARIANA P.
  56 rokov
  TT
  3.000
  rehabilitačný pobyt
  ALEX S.
  10 rokov
  KE
  600
  rehabilitačný bicykel  
  MARCO O.
  13 rokov
  TT
  700
  rehabilitácie
  EMA H.
  2 roky
  KE
  1.440
  rehabilitáciu metódou Bobath 
  MARIÁN L.
  40 rokov
  BA
  376
  rehabilitáciu SM cvičenie Praha
  MAREK T.
  11 rokov
  ZA
  500
  canisterapiu
  ALEXANDRA M. 
  7 rokov
  BA
  915
  prenosný prístroj na inhaláciu
  TERÉZIA G.
  8 rokov
  ZA
  600
  batérie do Kochleárneho implantátu Nucleus 
  HELENA H.
  74 rokov
  TN
  200
  úhradu umelej šošovky (PC IOL)
  LUKÁŠ CH.
  8 rokov
  BB
  1.500
  set na kontinuálne meranie glykémie
  ANNA M.
  65 rokov
  PO
  500
  kúpeľnú starostlivosť
  EMA K.
  8 rokov
  TT
  1.500
  intenzívny 2 - týždňový rehabilitačný
  ELIZABETA K.
  3 roky
  BA
  900
  rehabilitačný pobyt
  MAREK P.
  7 rokov
  TN
  1.250
   nákup senzorov k monitoringu glykémie
  VLADIMÍR V.
  52 rokov
  TT
  350
  kúpeľnú liečbu typu B
  FREDERIKA L.
  22 rokov
  ZA
  110
  ošetrenie zubov
  ZUZANA B.
  23 rokov
  PO
  900
  rehabilitácie
  SAMUEL H.
  2 roky
  KE
  3.100
  rehabilitačný pobyt
  ANDREW K.
  5 rokov
  PO
  100
  ortopedickú obuv
  EMA ELENA S.
  3 roky
  TN
  3.078
  rehabilitačné liečenie
  STANISLAV K.
  68 rokov
  TT
  3.000
  rehabilitáciu a cvičenie
  ILDIKÓ K.
  28 rokov
  NR
  1.060
  dofinancovanie invalidného vozíka
  LADISLAV K.  
  3 roky
  KE
  900
  rehabilitácia
  JARMILA M.
  53 rokov
  BB
  500
  zubný mostík
  SABINA K.
  3 roky
  TN
  1.000
  rehabilitačné pobyty Bobath Terapia
  CHARLOTTE S.
  5 rokov
  KE
  580
   2 týždňový rehabilitačný pobyt
  MAREK J.
  5 rokov
  BA
  1.679
  Špeciálne chodítko MUSTANG
  ANNA J.
  54 rokov
  TN
  1.020
  zdravotnícky prístroj BIOPTRON MedAll
  JÁN S.
  52 rokov
  PO
  2.060
  neurorehabilitačné centrum
  DAMIÁN H.
  2 roky
  KE
  1.000
  intenzívny TheraSuit rehabilitačný progra
  MÁRIA D.
  37 roky
  BB
  300
  parochňa a lieky na posilnenie imunity
  KRISTIÁN V.
  12 rokov
  BB
  1.800
  rehabilitáciu Therasuit
  ANNA M.
  81 rokov
  TN
  118,50
  kompenzačnú pomôcku telefón pre nedoslýchavých GEEMARC AMPLIPOWER 50
  NICOLAS H.
  4 roky
  PO
  650
  rehabilitáciu na 2-týždne
  NICOLAS M.
  3 roky
  KE
  780
  rehabilitácie Therasuit
  REGINA G.
  41 rokov
  BA
  400
  snímateľnú zubnú protézu
  VERONIKA O.
  18 rokov
  KE
  600
  senzory k inzulínovej pumpe
   DARINA K.
  65 rokov
  ZA
  200
  ošetrenie zubov
  EMÍLIA J.
  51 rokov
  BB
  500
  celotelovú kryoterapiu ako podpornú liečbu
  JAKUB Z.
  6,5 roka
  TT
  1000
  pobyt v rehabilitačnom centre
  ALEX M.
  11 rokov
  NR
  470
  inzulínový senzor
  NINA Z.
  2 roky
  KE
  750
  prístroj na kontinuálne meranie glukózy
  MONIKA M.
  46 rokov
  KE
  300
  kúpeľnú liečbu
  JAKUB E.
  3 roky
  TN
  900
  3-týždňový rehabilitačný pobyt
  IMRICH M.
  53 rokov
  NR
  260
  ortopedický matrac
  MICHAL D.
  11 rokov
  ZA
  3.750
  špecializovaný liečebný pobyt
  ŠTEFAN O.
  50 rokov
  KE
  1.700
  aplikácia kmeňových buniek do bedrových kĺbov
  MICHAL V.
  37 rokov
  BB
  643,50
  úhradu šošovky
  DÁVID H.
  4 roky
  KE
  3.000
   rehabilitačný pobyt
  TATIANA D.
  5 rokov
  BB
  .400
  úhradu sprievodcu na kúpeľnú liečbu s dieťaťom
  DAGMARA V.
  74 rokov
  TT
  290
  injekčnú liečbu do kĺbov a rehabilitáciu
  JOZEF Z.
  25 rokov
  TN
  1.500
  extrakciu zubov a  zubné implantáty
  SEBASTIAN B.
  1 rok
  TT
  3.000
  rehabilitačný pobyt
  DANIELA D.
  68 rokov
  ZA
  424,50
  liečebné procedúry v kúpeľoch
  EMÍLIA G.
  58 rokov
  TN
  1.000
  liečbu osteoporózy metódou magneticko rezonančnej terapie
  ANDREA H.
  42 rokov
  PO
  3.000
  zákrok umelého oplodnenia
  DANIEL S.
  13 rokov
  KE
  1.380
  rehabilitačný  program TheraSuit
  Daniel H.
  11 rokov
  ZA
  320
  preplatenie liečby a kontrol v AT
  FILIP B.
  2,5 roka
  TN
  5.432
  invalidný vozík s elektrickým pohonom
  KRIŠTOF C.
  2,5 roka
  NR
  3.000
   kúpu špeciálneho detského kočíka
  NELA C.
  6 rokov
  BB
  490,40
  kúpu prístroja pulzný oximeter PM10N
  FRANKO R.
  7 rokov
  TT
  643
  špeciálne polohovacie lehátko
  MIROSLAV Š.
  42 rokov
  BA
  1.000
  rehabilitácie a zdravotné pomôcky
  IMRE S.
  65 rokov
  NR
  1.000
  elektrický trojkolesový motocykel
  HELENA H.
  68 rokov
  NR
  1.320
  terapiu v hyperbarickej komore
  MICHAL S.
  1 rok
  BB
  1.800
  rehabilitačné cvičenie metódou TheraSuit
  DANIEL K.
  17 rokov
  BB
  400
  doplatok za operačný zákrok
  MATÚŠ M.
  15 rokov
  ZA
  700
  ubytovanie pre sprievodcu v kúpeľoch
  NOEMI O.
  3 roky
  TT
  1.500
  rehabilitačný pobyt
  FABIAN S.
  7 rokov
  TT 2.500
  operáciu Ulzibat v Kladne
  FRANTIŠEK M.
  65 rokov
  NR
  1.800
  liečbu pomocou metódy rTMS (repetičná transcraniálna magnetická stimulácia)
  VALERIE Č.
  2,5 roka
  BA
  2.450

  prístroj na kontinuálne monitorovanie glykémie
  JANA P.
  55 rokov
  TN
  150
  rehabilitáciu a nákup pomôcky po TEP kolena
  PATRIK O.
  19 rokov
  PO 250
  korekciu ľavého ucha
  BERNARD V.
  6 rokov
  PO
  1.500
  ABA terapiu a pobyt v centre pre autistické deti
  MARTIN G.
  17 rokov
  PO
  800
  rehabilitácia
  JAKUB V.
  6 rokov
  BB
  2.510
  špeciálne chodítko GRILLO
  JÁN M.
  65 rokov
  BB
  88,50
  lieky
  MÁRIA F.
  37 rokov
  NR
  250
  špeciálne podprsenky a plavky po mastektomii
  JOZEF S.
  52 rokov
  ZA
  3000
  rehabilitačný pobyt
  SÁRA B.
  0,4 roka
  NR
  liečbu vrodenej vývojovej vady oboch nôh PEC
  SILVIA B.
  41 rokov
  BA
  3.000
  abdominoplastiku, operáciu pruhu
   JANA G.
  52 rokov
  TT
  1.084
  liečbu diabetickej nohy v hyperbarickej komoreV
  OĽGA Ď.
  43 rokov
  NR
  3.000
  rehabilitačný pobyt
  JÁN V.
  6 rokov
  BA
  2.250
  terapiu EEG BIOFEEDBACK
  ŽOFIA M.
  12 rokov
  PO
  1500,00
  intenzívnu rehabilitáciu
  LEO S.
  11 rokov
  BB
  414
  inhalačný prístroj Aeroneb Go
  ALEX Z.
  8,5 roka
  TN
  1.500
  rehabilitačné pomôcky
  MARTIN H.
  30 rokov
  ZA
  1.000
  rekonštrukciu chrupu
  RÓBERT M.
  60 rokov
  TN
  250
  preplatenie testov na onkomarkery
  JAKUB D.
  64 rokov
  BA
  500
  zakúpenie vitamínov a doplnkov výživy
  ANNA S.
  54 rokov
  PO
  300
  vitamíny na podporu imunity počas liečby
  JÁN H.
  4 roky
  KE
  2.000
  rehabilitačný pobyt
  VERONIKA U.
  4 roky
   BB 450
   prenosné kúpeľné sedadlo
  NICOLAS M.
  4 roky
   TN 480 rehabilitačný pobyt
  MAXIMILIÁN K.
  3 roky
   BA 699špeciálnu pomôcku Grid 3 - špeciálny program na hlasový výstup pre náhradnú komunikáciu
   VIKTÓRIA K.
  1 rok
   TN 300 rehabilitácie Vojtovou metódo
  FRANTIŠEK MICHAL Ď.
  0,2 roka
   ZA 2.200 liečbu diagnózy PEC