Čakacie listiny podľa diagnózy

Zmenené: 21. 06. 2017

Chcete si pozrieť prehľad aj bez internetu? Stiahnite si Čakaciu listinu podľa diagnózy do svojho počítača.

V čakacej listine podľa diagnózy nájdete zákroky, na ktoré evidujeme vaše poradie podľa vyhlášky. Tieto diagnózy sa týkajú asi 4 až 5 % všetkých plánovaných operácií.

Viete, že na schválenie plánovanej operácie sa v Dôvere už nečaká? Vašu žiadosť o plánovaný zákrok spracujeme do troch dní. Vy sa tak môžete pokojne začať baliť do nemocnice. Presný termín nástupu si dohodnete s vybratou nemocnicou.

Zariadenie Skupina diagnóz Počet hospitalizácií za rok Priemerná doba čakania za rok Čakajúci pacienti
clinica orthopedica, s.r.o. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 21
145 11
Fakultná nemocnica s polikl.J. A. Reimana Prešov Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 9
112 15
Fakultná nemocnica s polikl.J. A. Reimana Prešov Choroby obehovej sústavy 23
115 1
Fakultná nemocnica s polikl.J. A. Reimana Prešov Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 47
136 29
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 2
98 0
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 14
103 11
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 43
350 110
Fakultná nemocnica Trenčín Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 1
1 3
Fakultná nemocnica Trnava Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 1
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Choroby obehovej sústavy 1
92 0
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 6
112 15
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Nemocnica Poprad, a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 3
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 7
125 14
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 28
145 22
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Nemocnica svätého Michala, a. s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 0
0 0
Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 12
568 0
NÚSCH a.s. - Detské kardiocentrum Choroby obehovej sústavy 0
0 0
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Choroby obehovej sústavy 172
43 20
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 1
131 1
Univerzitná nemocnica Bratislava Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 97
154 66
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 7
118 7
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 82
194 55
Univerzitná nemocnica Martin Choroby obehovej sústavy 4
167 4
Univerzitná nemocnica Martin Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 131
284 133
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 6
121 5
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 18
279 25
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 1
112 0
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Choroby obehovej sústavy 0
0 0
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - implantáciu zdrav. pomôcky 4
110 0