V čakacích listinách podľa výkonu nájdete čakacie lehoty na operácie, na ktoré sa čaká najdlhšie. Obsahujú aj prehľad o čakacích lehotách na výmenu bedrového a kolenného kĺbu.

Čakacia listina podľa výkonu

Nájdete tu čakacie lehoty na výkony v konkrétnych nemocniciach v týchto troch skupinách diagnóz:

  • choroby obehovej sústavy 
  • choroby oka, ktoré si vyžadujú implementáciu zdravotníckej pomôcky
  • choroby svalovej a kostrovej sústavy (implantácie TEP bedrových a kolenných kĺbov)
Viete, že poistenci Dôvery už na schválenie plánovanej operácie nemusia čakať? Vašu žiadosť o plánovaný zákrok spracujeme do troch dní. Vy sa zatiaľ môžete pokojne začať pripravovať na pobyt v nemocnici. Presný termín nástupu si dohodnete s konkrétnym zdravotníckym zariadením.