Kanisterapia pre ťažko choré deti

Podporená ogranizácia: Občianske združenie Svetielko nádeje
Príspevok: 1000 eur
Aktivita: Zrealizovanie špeciálnej terapie

Jednou z organizácií, ktorú sme podporili v rámci nášho Grantového programu, je aj Občianske združenie Svetielko nádeje. Združenie už sedemnásty rok pomáha skvalitňovať život deťom a mladistvým s onkologickým alebo iným vážnym ochorením. Vďaka nášmu príspevku pre nich zrealizovalo špeciálnu terapiu.

Hlavným poslaním združenia je humanizovať nemocničné prostredie a zlepšovať podmienky v detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Vzniklo z iniciatívy jej zamestnancov, ktorí chceli pristupovať k liečbe aj iným, ako len tradičným spôsobom. „Spočiatku sa naša činnosť zameriavala na plnenie želaní ťažko chorých detí. Neskôr sa k tejto misii pridružila celá škála ďalších činností zameraných na nadstavbu liečebného procesu,“ zhrnul pôsobenie združenia jeho zakladateľ MUDr. Pavel Bician, ktorý je zároveň primárom detského onkologického oddelenia. Svetielko nádeje za svoju existenciu pomohlo viac ako 550 pacientom a ich rodinám. Ide najmä o onkologických pacientov, deti s veľmi vážnymi diagnózami, ale aj o nevyliečiteľných pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. „Našou víziou je, aby bola všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá tá najlepšia pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného, najmä onkologického ochorenia ich dieťaťa,“ dodal MUDr. Bician.

Pomáhame komplexne

Občianske združenie realizuje mnoho podporných aktivít, ktoré pacientom pomôžu v liečebnom procese, a zároveň uľahčujú rodinám každodenný boj s neľahkým osudom. Pre pacientov, ktorí sa liečia na onkologickom oddelení, organizuje výlety a rekondičné pobyty, zabezpečuje prepravnú službu na vyšetrenia. Prevádzkuje detský mobilný hospic a pre rodiny, ktoré stratili dieťa, stretnutia rodín. „Naša podpora je všestranná. Pomáhame nielen samotným pacientom, ale celým rodinám, pretože choroba dieťaťa zmení život celej rodiny od základov,“ povedal MUDr. Bician. Preto združenie spolupracuje s liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom aj so psychológom.

Canisterapia 2.jpg

Aj pes môže pomáhať

Z príspevku, ktorý združenie získalo, zrealizovalo kanisterapiu pre nevyliečiteľne choré deti v starostlivosti mobilného hospicu. Pri kanisterapii sa deti dostanú do kontaktu so špeciálne vycvičeným psom, čo má pozitívny vplyv na ich prežívanie. „Kanisterapia je pre detského aj adolescentného pacienta v terminálnom štádiu života účinnou metódou na posilnenie psychickej odolnosti, zníženie stresu, a to nielen u pacientov, ale aj u ich rodinných príslušníkov,“ zhodnotil prínos terapie MUDr. Bician. Projekt kanisterapie sa tento rok rozšíri aj priamo na oddelenie do nemocnice. Deti  počas liečby prechádzajú náročným procesom, sú vystavené stresu a nútené tráviť čas medzi štyrmi stenami. Takéto podporné terapie im pomáhajú odpútať sa aspoň na chvíľku od svojho ochorenia.